Zmiany ustawy o żegludze śródlądowej

19.09.2007

Rada Ministrów 18 września br. przyjęła projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o żegludze śródlądowej, który przedłożył Minister Transportu. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, zostanie uruchomiony specjalny system informacji o ruchu na śródlądowych drogach wodnych (RIS), którym objęte zostaną drogi wodne położone w dolnym odcinku Odry.

Projekt nowelizacji zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie systemu. Wprowadzenie systemu umożliwi uzyskiwanie przez transport śródlądowy bieżących informacji zarówno geograficznych, hydrologicznych, jak i administracyjnych oraz ułatwi komunikację szczególnie w sytuacjach szczególnych –  np. awarii lub wypadku. Będzie on ponadto służył informowaniu o planach inwestycyjnych na poszczególnych odcinkach rzek, a także zawierał dane statystyczne dotyczące tego rodzaju transportu oraz informacje o opłatach za korzystanie z infrastruktury rzecznej. Wprowadzenie RIS przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.Zaplanowano, aby w Szczecinie od 2009 r. działało Centrum RIS, które będzie podlegać Ministrowi Transportu, a zajmie się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji użytkownikom docelowym. Koszt uruchomienia całodobowego centrum oszacowano na ok. 80 mln zł. Zmiany w ustawie wynikają z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005 r.).
źródło: Ministerstwo Transportu 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in