Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024 r.

12.01.2024

9.11.2023 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

 

Rozporządzeniem znowelizowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

 

Zmiana warunków technicznych dotyczy m.in. wymagań dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Do najważniejszych regulacji w tym zakresie należy zaliczyć:

 • obowiązek zachowania odległości 5 m od granicy działki w przypadku budynku wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacje nadziemne (dotyczy to zarówno budynków zwróconych w stronę granicy działki ścianą z oknami i drzwiami, jak i bez okien i drzwi). Odległość ta nie będzie obowiązywała, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub publicznie dostępnym placem. Ponadto odległość od granicy działki budowlanej w przypadku takiego budynku nie może być mniejsza niż 3 m do balkonu;
 • obowiązek oddzielenia balkonów sąsiednich lokali mieszkalnych znajdujących się na jednej płycie balkonowej oraz loggii w sposób zapewniający komfort użytkowania i minimalną przepuszczalność światła;
 • wprowadzenie obowiązku wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych;
 • zapewnienie odrębnego pomieszczenia gospodarczego (budynku gospodarczego, wiaty albo altany) przeznaczonego do przechowywania rowerów i wózków;
 • zmianę regulacji w zakresie placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.  Wprowadzono obowiązek urządzenia placu zabaw w przypadku, gdy liczba mieszkań w danej inwestycji przekracza 20. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której w odległości do 750 m od takiej inwestycji istnieje plac zabaw ogólnodostępny. Określono też wymagania dotyczące m.in. ogrodzeń i powierzchni placów zabaw.

Zmiana warunków technicznych

Fot. stock.adobe.com – Nikodem

 

Pozostałe istotne zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia definicji publicznie dostępnego placu;
 • obowiązku sytuowania budynków magazynowych o powierzchni ponad 1000 m2 w odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany innego istniejącego lub projektowanego budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego na działce sąsiedniej;
 • wprowadzenia ograniczenia co do liczby stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne;
 • wprowadzenia obowiązku zachowania co najmniej 25 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach. Budowa lokali o powierzchni mniejszej będzie dopuszczalna pod warunkiem, że jest on usytuowany na pierwszej lub drugiej kondygnacji naziemnej i ma bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku;
 • zmiany wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności Izolacyjność akustyczna takich drzwi ma wynosić przynajmniej 37 dB;
 • doprecyzowania minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej lokali, w tym w odniesieniu do przegród i stropów pomiędzy lokalami. Ściany wewnętrzne i stropy oddzielające lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będą musiały spełniać wymagania akustyczne jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku wielorodzinnym;
 • obowiązku wydzielenia odrębnego miejsca przeznaczonego do karmienia i przewijania dzieci w pomieszczeniach gastronomicznych, handlowych i usługowych o powierzchni ponad 1000 m2, a także na stacjach paliw o powierzchni użytkowej ponad 100 m2.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Reforma warunków techniczno-budowlanych

>>> Schody, pochylnie i balustrady – wymagania techniczne

>>> Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.