Zjazd Śląskiej OIIB

14.05.2019

W Katowicach 13 kwietnia br. obradował z udziałem 175 spośród 210 delegatów XVIII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Zjazd otworzył Roman Karwowski – przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a obrady prowadził wybrany na przewodniczącego zjazdu Jarosław Paluszyński. Uczestnikami zjazdu byli również zaproszeni goście: Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB, Stefan Czarniecki – Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mariusz Czyszek – prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Piotr Średniawa – przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę reprezentował Roman Olszewski – naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, który odczytał list skierowany przez prezydenta Katowic do delegatów.

 

Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB

 

Prezes KR PIIB w krótkim wystąpieniu mówił o działalności Krajowej Rady, pracach związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz działaniach legislacyjnych dotyczących ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Wręczył również wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Rafałowi Kleistowi, Władysławowi Tomicy i Janowi Oszczepalskiemu, a Medal ŚlOIIB – Teresie Skowrońskiej.

 

 

W części sprawozdawczej zrezygnowano z wygłaszania sprawozdań przez przewodniczących poszczególnych organów statutowych Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych, była możliwość wcześniejszego zapoznania się z ich treścią, jak również odniesienia się do nich na spotkaniach przedzjazdowych organizowanych we wszystkich obwodach wyborczych. Po dyskusji delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB oraz uchwały dotyczące zatwierdzenia zasad gospodarki finansowej ŚlOIIB w 2019 r. i budżetu ŚlOIIB na ten rok, a także zdecydowali o zmniejszeniu składu osobowego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w związku ze zgonem jednego z jej członków. Na zakończenie obrad przyjęli uchwałą Protokół Komisji Uchwał i Wniosków, do której wpłynęło 9 wniosków.

 

Maria Świerczyńska

 

Czytaj też: Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.