Zjazd Łódzkiej OIIB

08.05.2018

W Instytucie Europejskim w Łodzi 14 kwietnia br. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zjeździe wzięło udział 105 ze 108 uprawnionych delegatów oraz zaproszeni goście, w tym: Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, prof. Marek Lefik, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Jadwiga Kaczorowska, prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Mariusz Mazepus z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Zjazd obradował pod przewodnictwem mgr inż. Urszuli Jakubowskiej.

 

Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB

 

W Prezydium Zjazdu zasiedli ponadto wiceprzewodniczący Witold Nykiel i Marek Stańczak oraz sekretarze Wojciech Hanuszkiewicz i Tomasz Kluska. Sprawny przebieg zjazdu zapewniały także komisje: mandatowa, skrutacyjna, wyborcza, uchwał i wniosków. Podczas obrad zatwierdzono przedstawione sprawozdania organów ŁOIIB z działalności w 2017 r. (Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej), a także sprawozdanie finansowe za 2017 r. Zjazd udzielił absolutorium Radzie ŁOIIB, uchwalony został również budżet ŁOIIB na 2018 r.

 

 

Ustalono także liczebność organów Łódzkiej OIIB (Okręgowa Rada – 29 członków, Komisja Rewizyjna – 6, Komisja Kwalifikacyjna – 18, Sąd Dyscyplinarny – 15, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 5), a następnie przeprowadzone zostały wybory. Przewodniczącą Rady ŁOIIB została mgr inż. Barbara Malec, przewodniczącym OKR – mgr inż. Piotr Filipowicz, przewodniczącym OKK – dr inż. Ryszard Mes, przewodniczącą OSD – mgr inż. Beata Ciborska, a koordynatorem OROZ – mgr inż. Andrzej Krzesiński. Wybrano również 12 delegatów ŁOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB. Podczas zjazdu podjęto 29 uchwał i zgłoszono 7 wniosków. Dotyczyły one m.in.: renegocjacji umowy generalnej ubezpieczenia OC w zakresie wykluczenia ograniczenia wysokości odszkodowań związanych ze stosowaniem zapisów Kodeksu pracy, propozycji wprowadzenia zwyczaju udzielania firmom wykonawczym rekomendacji ze strony zamawiającego prac projektowych po wykonaniu zamówień, organizacji szkoleń i działań integracyjnych na rzecz członków ŁOIIB.

Zebrani na zjeździe ŁOIIB delegaci wystosowali również list gratulacyjny do obchodzącego w tym roku 90. rocznicę urodzin wieloletniego delegata i zasłużonego działacza ŁOIIB – doc. dr. inż. Ksawerego Krassowskiego, prezesa Izby Projektowania Budowlanego.

 

Renata Włostowska

Fot. Jacek Szabela

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.