Zjazd Dolnośląskiej OIIB

07.05.2015

11 kwietnia br. w Hotelu Wrocław odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 134 ze 174 delegatów.

Zjazd otworzył Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady DOIIB, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących parlamentarzystów, władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe. Po wystąpieniach gości Jacek Pilawa, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, wręczył członkom DOIIB dyplomy przyznane przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji. Dyplomy otrzymali: Kazimierz Czapliński, Anna Ficner, Eugeniusz Hotała, Władysław Juchniewicz, Aleksander Nowak, Tadeusz Olichwer, Danuta Paginowska, Andrzej Pawłowski, Stanisław Stojewski, Janusz Szczepański i Piotr Zwoździak.

Na koniec oficjalnej części odbyła się jeszcze jedna mała uroczystość. Nasz kolega, Aleksander Nowak, aktywnie pracujący w wielu organach izby od początku jej istnienia, postanowił zakończyć swoją działalność w izbie i na własną prośbę został skreślony z listy jej członków. Przewodniczący rady podziękował mu za 13 lat pracy na rzecz izby, a delegaci pożegnali odchodzącego kolegę oklaskami na stojąco.

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Piotra Zwoździaka. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 77% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje: wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

 

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w 2014 r. przedstawił Eugeniusz Hotała. Podkreślił, że do działań Rady DOIIB skierowanych na realizację strategicznych celów izby, czyli dbałości o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrony interesów zawodowych członków samorządu, dbałości o należyte wykonywanie zawodu oraz działań na rzecz swoich członków, doszły nowe elementy zainicjowane przez radę kadencji 2014–2018. Są to: poszukiwanie nowych form integracji członków naszego samorządu i zwiększenia udziału młodych inżynierów w pracach izby, a także nawiązanie współpracy z dolnośląskimi mediami. Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po dyskusji dotyczącej przede wszystkim sprawozdania rady, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Po krótkiej dyskusji przyjęto również projekt budżetu na 2015 r.

 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu Aleksandra Nowaka odbyły się wybory uzupełniające. Zjazd wybrał na nowego członka Okręgowej Rady Edwarda Kaspurę, a delegatem na Krajowy Zjazd PIIB został Zbigniew Wnęk.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 16 wniosków zgłoszonych przez delegatów. Wszystkie wnioski zostały przekazane różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia.

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia: Piotr Rudy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.