Zeroemisyjny transport publiczny w Pile

14.01.2021

Zeroemisyjny transport i stworzenie infrastruktury wodorowej w Pile to cel sygnatariuszy listu intencyjnego sporządzonego przez Prezydenta Miasta Piły.

 

Zeroemisyjny transport

 

Piła to kolejne miasto na mapie Polski, które stawia na „zieloną rewolucję”, a działania sygnatariuszy listu mają umożliwić zeroemisyjny transport publiczny w mieście poprzez zbudowanie porozumienia pomiędzy światem nauki, biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Stronami listu są: Gmina Piła, MZK Piła Sp. z o.o., GWDA Sp. z o.o. oraz Sescom S.A. i NEXUS CONSULTANTS Sp. z o.o. Wspólne działania przełożą się na wzmocnienie konkurencyjności Gminy Piła w zakresie związanym z dekarbonizacją transportu prywatnego i zbiorowego, co z kolei przybliży ją do osiągnięcia długofalowych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z celami unijnej polityki energetycznej.

Według najnowszych ustaleń bowiem Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 o 55% w 2030 roku. Przyjęcie takiego zobowiązania oznacza, że UE wraca na ścieżkę, która ma doprowadzić do osiągnięcia zerowej emisji w 2050 roku.

O wykorzystaniu technologii wodorowej w transporcie publicznym mówi się coraz częściej, a to za sprawą rozwoju technologii i metod pozyskiwania wodoru oraz unijnych perspektyw.

Jeden z sygnatariuszy porozumienia – firma Sescom S.A. uzyskał już trzy patenty w obszarze technologii wodorowej, a kolejny wniosek o udzielenie patentu został złożony. W ogłoszonej w 2020 roku strategii Sescom 2030: Wise Futurist, spółka rozwija standardowy techniczny Facility Management o nowe technologie oraz rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym odnawialne źródła energii.

– Europejski Zielony Ład, tzw. Green Deal, traktuje technologie wodorowe jako nieodłączną część strategii dla ochrony klimatu i dekarbonizacji gospodarki. Szacuje się, że za 10 lat flota pojazdów napędzanych wodorem w Europie wyniesie ponad 4 mln – mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom S.A.

Wodór jako alternatywne paliwo ma szansę stać się przyszłością dla zeroemisyjnego transportu oraz dekarbonizacji gospodarki, wykazując swoje przewagi nad innymi źródłami energii odnawialnej.

– Energia odnawialna obok wielu zalet ma jedną wadę – jej źródła nie są stabilne. Dzięki technologiom przetwarzania energii w wodór uzyskujemy możliwość jej magazynowania i bezemisyjnego stosowania niezależnie od pory roku i warunków zewnętrznych – wyjaśnia Tomasz Wojciechowski, prezes spółki Gwda w Pile.

 

Źródło: Sescom S.A.

 

Czytaj także:  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Koszty używania samochodów osobowych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in