Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających wraz z kompensatorami gwarancją lepszego działania systemu oddymiania

15.05.2012

Systemy oddymiające mają za zadanie wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od dymu. Przepływ dymu spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury dymu, dlatego tak ważna jest odporność ogniowa oraz szczelność kanałów oddymiających. Należy również pamiętać o problemie wydłużeń kanałów stalowych w warunkach pożaru – brak kompensacji powstałych wydłużeń może skutkować utratą szczelności instalacji, a w konsekwencji jej niewłaściwą pracą.

Przewody i kształtki oddymiające

Klimat Pro wprowadził do swojej oferty system poziomych przewodów i kształtek oddymiających typu kZO, obsługujących jedną strefę pożarową. Oferowane produkty zapewniają spełnienie warunków szczelności ogniowej oraz dymoszczelności. Wykonane są z blachy ocynkowanej i nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji lub obudów przeciwpożarowych.

Przewody oraz kształtki oddymiające mogą być wykorzystane w instalacjach typu mieszanego, spełniających jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej.

Mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą wielostrefową. Przewodami tymi może być odprowadzany dym o temperaturze do 600°C. Zestaw może być stosowany do wykonywania instalacji o zakresie ciśnień roboczych: podciśnienia –1500 Pa, nadciśnienia – do 500 Pa. Pojedynczy element ma maksymalne wymiary 1250 x 1000 mm w przekroju poprzecznym oraz 1500 mm długości. W przypadku konieczności zastosowania większych przekrojów tworzone są moduły składające się z kilku pojedynczych elementów.

 

 

Ze względu na stosunkowo niską wagę, instalacja oddymiania nie obciąża konstrukcji budynku w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku innych rozwiązań. Dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów obniża się koszt wykonania przewodów oddymiających, co pozwala obniżyć koszt inwestycji przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to, iż elementy oferowane przez Klimat Pro są znacznie tańszą alternatywą niż dostępne na rynku konkurencyjne rozwiązania. Dodatkowo są łatwe w montażu, ponieważ ich instalacja odbywa się bardzo podobnie do instalacji tradycyjnych systemów wentylacji, przy zastosowaniu podobnych materiałów montażowych, narzędzi i sprzętu.

Jednostrefowe przewody oddymiające oferowane przez Klimat Pro spełniają kryteria klasy odporności ogniowej E600 120 (ho) S 1500single. Przewody i kształtki oddymiające mają Aprobatę Techniczną AT-15-8714/2011 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

Zastosowanie kompensatorów

W trakcie pożaru pod wpływem wysokiej temperatury przewody oddymiające ulegają wydłużeniu. Wielkość tego wydłużenia zależy od różnicy temperatur i długości przewodu, np. przy temperaturze 600°C długość odcinka prostego 10 m ulegnie wydłużeniu o ok. 70 mm. Takie wydłużenie może spowodować szereg bardzo negatywnych konsekwencji:

– uszkodzenia połączeń kanałów,

– deformację i załamanie się instalacji,

– utratę szczelności instalacji,

– wyrywanie podpór, a w rezultacie deformację kanałów.

 

 

Takie zdarzenia wpływają negatywnie na pracę całego układu oddymiania, co może mieć tragiczne konsekwencje. Rozwiązaniem problemu wydłużenia kanałów jest zastosowanie kompensatorów, które są w stanie przejąć wydłużenia przewodów nawet do 85 mm na każde 10 m instalacji. Kompensatory gwarantują stabilną pracę całego systemu przewodów i kształtek oddymiających przez 120 minut, co jest optymalnym czasem potrzebnym na ewakuację.

Zastosowanie przewodów oddymiających Klimat Pro daje szereg korzyści, wśród których najważniejsze jest spełnienie norm przeciwpożarowych, zaleceń Instytutu Techniki Budowlanej oraz wymogów Ministra Infrastruktury. Eliminacja zewnętrznych materiałów ogniochronnych wpływa pozytywnie na koszt inwestycji oraz wagę instalacji (waga elementu to ok. 9,0 kg/m2). Przede wszystkim jednak przewody oddymiające Klimat Pro montowane są wraz z kompensatorami, które gwarantują przejęcie wydłużeń kanałów oraz stabilność elementów oddymiających.

 

Właścicielem marki Klimat Pro jest:

Klimat Solec Sp. z o.o.

ul. Nadborna 2a

86-050 Solec Kujawski

tel.: +48 52 515 40 50

fax: +48 52 387 50 85

info@klimat-pro.pl

www.klimat-pro.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in