Zarządzanie i nadzór na odcinku A1- otwarcie ofert

24.10.2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o otwarciu ofert w przetargu na zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Sośnica z uwzględnieniem pełnienia nadzoru nad realizacją robót.

62 583 536,41 złotych – to kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej inwestycji.

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in