Z myślą o dobrym przygotowaniu inżynierów do zawodu

08.01.2013

18 grudnia 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Powodem, dla którego obie strony zdecydowały się na podpisanie umowy, była troska o poziom kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Po raz pierwszy podpisujemy taką umowę o współpracy i bardzo sobie to cenię. Zależy nam na podnoszeniu standardów nauczania na uczelniach technicznych, mając na uwadze współczesne wymagania rynku pracy oraz odnajdywanie się na nim naszych absolwentów. Dlatego też tak ważna jest dla nas współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – powiedział podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

 

 

Podobnego zdania był Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który podkreślił rolę, jaką odgrywa Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przy akredytacji technicznych kierunków kształcenia, jak i dobre przygotowanie inżynierów budownictwa do wykonywania zawodu.

 

Fot. P. Baldwin

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, realizując zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w tym nadawanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w trosce o właściwe przygotowanie kadry technicznej do wykonywania zawodu chce uściślić współpracę z komisją akredytacyjną, mającą istotny wpływ na przygotowywanie programów nauczania realizowanych na uczelniach technicznych. Chcemy, żeby nasi inżynierowie byli tak przygotowani do zawodu, aby mogli być również konkurencyjni na europejskim rynku pracy – podkreślił prezes PIIB.

Andrzej R. Dobrucki przypominał, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadziła ankiety wśród absolwentów uczelni technicznych starających się o uprawnienia budowlane, które wskazywały, iż programy nauczania realizowane przez wyższe szkoły techniczne nie w pełni przygotowują studentów do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Zwracano uwagę m.in. na zbyt małą ilość zajęć praktycznych.

Od profesjonalizmu kadry technicznej w dużej mierze uzależniony jest rozwój budownictwa w kraju. Dlatego też dbanie o właściwy poziom edukacji przyszłych inżynierów jest niezmiernie ważne – dodał A. Dobrucki.

 

Fot. P. Baldwin

 

Porozumienie o współpracy ze strony KAUT podpisali prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnicki i prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, natomiast w imieniu PIIB podpisy złożyli: Andrzej Roch Dobrucki i Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, KAUT i PIIB powołają wspólny zespół ekspertów w celu uwzględnienia kryteriów akredytacji kierunków kształcenia przygotowujących do zawodu inżyniera budownictwa, zwłaszcza zaś dotyczących programów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), kadry nauczającej przedmiotów zawodowych i praktycznych oraz form kształcenia w zakresie organizacji i tematyki praktyk studenckich. Do zespołów oceniających KAUT, które prowadzą postępowanie akredytacyjne, będą powoływani przedstawiciele PIIB jako eksperci. Polska Izba Inżynierów Budownictwa natomiast co trzy lata, na podstawie wyników egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzonej wśród zdających ankiety, opracuje materiał oceniający efekty kształcenia na różnych uczelniach technicznych. Co roku zaś KAUT i PIIB będą wspólnie oceniać współpracę i na jej podstawie dokonywać ewentualnych korekt w zakresie oraz sposobie współdziałania.

 

 

W uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PIIB i KAUT udział wzięli m.in. Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, przewodniczący KAUT, Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, wiceprzewodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Porozumienie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.