XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2015

03.12.2014

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Konferencja odbędzie się 20-23 maja 2015 r. w Międzyzdrojach. Składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez organizatorów konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwali?kowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

 

 

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:
– zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,

– analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,

– sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,

– ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.

W czasie trwania konferencji przewidywana jest również prezentacja nowości technicznych, związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także zorganizowana będzie wystawa reklamowa firm i przedsiębiorstw.

 

Organizatorzy konferencji:


KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
Przewodniczący- prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

KOMITET NAUKI PZITB
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący Zarządu Głównego – mgr inż. Ryszard Trykosko

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO
Dziekan – prof. ZUT dr hab. inż. Maria Kaszyńska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dyrektor- dr inż. Jan Bobrowicz

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość dokonania rejestracji na stronie konferencji: www.awarie.zut.edu.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in