XXI Konferencja Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej

13.01.2015

9–12 października 2014 r. w Koszycach na Słowacji odbyło się XXI spotkanie Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzami spotkania były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu uczestniczyły również delegacje: Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Węgierskiej Izby Inżynierów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

PIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki – wiceprezes, Stanisław Karczmarczyk – przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Krajowej Rady. PZITB reprezentowali: Ryszard Trykosko – przewodniczący, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny, Zygmunt Rawicki – członek Zarządu Głównego (uczestnik wszystkich dotychczasowych spotkań).

 

Polska delegacja: S. Czarniecki, S. Karczmarczyk, Z. Rawicki, R. Trykosko, W. Piwkowski

 

W pierwszej części spotkania przewodniczący poszczególnych delegacji przedstawili informacje o działalności izb i związków inżynierskich w swoich krajach od ostatniego spotkania w Luhačovicach w Czechach w październiku 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem stanu ustawodawstwa dotyczącego budownictwa. Poinformowali się w zakresie:

– wynagradzania za prace projektowe,

– nowych regulacji dotyczących zawodów regulowanych,

– wymagań dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu zaufania publicznego (realizacji dyrektywy 2013/55/UE, czasu praktyki zawodowej, pozycji inżyniera budownictwa, kształcenia ustawicznego itp.).

W oparciu o wyniki dyskusji plenarnej uzgodniono tekst wspólnej deklaracji, którą na zakończenie obrad podpisali przewodniczący delegacji. Zapisano w niej m.in. ustalenia w sprawach:

– Powołania wspólnej platformy ekspertów (po jednym przedstawicielu z każdego kraju), którzy przygotowywać będą argumenty na rzecz prawnego wprowadzania minimalnych stawek za prace projektowe.

– Popierania wdrożenia w krajach Grupy Wyszehradzkiej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych w celu ograniczenia kryterium najniższej ceny przy przetargach na prace projektowe.

– Popierania utrzymania istniejących uprawnień inżynierów budownictwa na Słowacji, którzy ostatnio świadczą usługi inżynierskie i architektoniczne oraz doradztwa technicznego w zakresie projektowania, rekonstrukcji i adaptacji budynków oraz budowli inżynierskich.

– Obecni widzą potrzebę wprowadzenia co najmniej trzyletniej praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania dostępu do wykonywania zawodu, w celu spełnienia przepisów zawartych w załączniku nr 1 „Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych” do rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 9 marca 2011 r.

– Wspierania działań mających na celu wdrożenie i stosowanie technologii BIM (modelowanie informacji o budynkach i budowlach).

– Wysoko oceniono drugi tom nowej serii „Obiekty inżynierskie w Krajach Wyszehradzkiej Czwórki” wydany przez stronę polską (PZITB i PIIB). Szczególne podziękowania skierowano do dr. inż. Zygmunta Rawickiego – głównego redaktora tego tomu. Trzecia część publikacji zostanie przygotowana przez Słowacką Izbę Inżynierów Budownictwa.

– Z zadowoleniem przyjęto pomysł polskich organizacji inżynierów budownictwa obecnych na spotkaniu, aby XXII spotkanie Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w 2015 r. w Polsce.

Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji z XXI posiedzenia Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej w dniu 11 października 2014 r. Deklarację podpisali z ramienia PIIB – wiceprezes S. Czarniecki, PZITB – przewodniczący R. Trykosko.

 

Podpisanie deklaracji przez przewodniczących delegacji

 

W ramach programu technicznego delegacje zwiedziły galerię Gyuli Andrassy’ego i zapoznały się z warunkami odbudowy (po pożarze) zamku na Krasnej Horce. Uczestnicy spotkania zostali również przyjęci na ratuszu przez prezydenta miasta Koszyce. W Parku Kultury i Techniki odbyła się prezentacja miasta Koszyce oraz spotkanie z przedstawicielami Zarządu Miasta, Uniwersytetu Technicznego i firmy U.S. Steel. Był również czas na zwiedzanie Okręgowego Muzeum Górnictwa Węglowego.

Organizatorzy zaprosili na spotkanie przewodniczących delegacji, którzy brali udział w pierwszym spotkaniu organizacji inżynierskich krajów Grupy Wyszehradzkiej w 1994 r., które odbyło się również na Słowacji w Bratysławie. Przybył na zaproszenie organizatorów Andrzej Nowakowski, ówczesny przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Po podpisaniu deklaracji uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, na którą przybył Rudolf Schuster – były prezydent Republiki Słowackiej.

Zagraniczni uczestnicy wyrazili podziękowania organizatorom za bardzo dobre przygotowanie i sprawny przebieg XXI spotkania. W opinii uczestników wydarzenie spełniło swoje założenia programowe. 

 

Stefan Czarniecki

Zdjęcia Zygmunt Rawicki

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in