XVIII Konferencja IPB i PIIB

09.04.2015

XVIII Konferencja IPB i PIIB – Kierunki usprawnień w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych odbędzie się 21–22 maja br. w Józefowie koło Warszawy.

Jest to wydarzenie wpisane na stałe w kalendarz środowiska projektowego. Poziom merytoryczny pozwala na bardzo interesującą dyskusję dotyczącą aktualnych, najbardziej nurtujących zagadnień.

 

  

 

Ramowy program konferencji:

Panel I – Izba na rzecz środowiska projektowego

1. Samorząd gospodarczy projektowania budowlanego (w tym formy współdziałania z samorządem zawodowym)

2. Wybrane efekty działalności Izby wspomagające inwestycje w budownictwie

 

Panel II – Wykorzystanie środków Unii Europejskiej (dziś i w przyszłości)

1. Doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych w latach 2007–2014

2. Przyszłość gospodarki przestrzennej kraju (w kontekście zmian prawodawstwa)

3. Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej, energetyka)

4. Rola samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji

 

Panel III – Wspomaganie projektowania budowlanego

1. Warunki funkcjonowania krajowych firm projektowych

2. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, sprzyjająca jakości inwestycji

3. Wdrożenie technologii BIM w Polsce

4. Uzgadnianie projektów i postępowań środowiskowych (bariery i ułatwienia)

 

Patronat Honorowy: Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów

 

Zgłoszenia i więcej informacji: www.ipb.org.pl.

 

                                           

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in