XVI Konferencja Częstochowska

10.10.2011

Konferencja pt. „Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym”tradycyjnie będzie poświęcona kosztom, jednak tym razem przede wszystkim organizatorzy chcą zaprezentować standardy i autorskie wzory do wykorzystania w praktyce przez zamawiających i wykonawców, projektantów i kosztorysantów oraz inspektorów nadzoru.

Omówione zostaną kolejne dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym, przybliżające planowaną wartość przedsięwzięcia, nowe systemy rozliczeń robót i komputerowe wspomaganie kosztorysowania i rozliczania.

Planowane tematy referatów:

1. Metody szacowania kosztów w fazie przedprojektowej

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – ich rola w wycenie robót budowlanych, w tym zasady przedmiaru i obmiaru, roboty tymczasowe i prace towarzyszące.

3. Wpływ nowego systemu rozliczeń /POIiŚ/ na standardy kosztorysowania i rozliczania

4. Katalogi jako kod lub podstawa opisu robót a klasyfikacja robót budowlanych

5. Prawidłowe opracowanie dokumentacji kosztowych z wykorzystaniem wybranych programów do wyceny i rozliczania robót budowlanych

6. Wynagrodzenie za opracowania kosztorysowe oraz roboty budowlane, w tym zagadnienia podwykonawstwa i praw autorskich

Miejsce i czas trwania: Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2011 r. w Częstochowie w Hotelu „MERCURE HOTEL PATRIA”, ul. Ks. J. Popiełuszki 2. Otwarcie obrad: 3 listopada o godz. 13.00, zakończenie: 4 listopada ok. godz. 15.00.

 

Więcej na: www.wacetob.com.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in