XV edycja Polska Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

14.04.2014

25 kwietniabędzie miał miejsce Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Do zapoznania się z elementami wpływającymi na jakość akustyczną domów i mieszkań oraz miast i wsi zachęca Stowarzyszenie 4u-Noise z Poznania, organizator jednej z akcji edukacyjnych w tym dniu.

Stowarzyszenie przygotowało dla budujących i projektujących obiekty budowlane artykuły i broszurę informacyjną z praktyczną wiedzą z branży budowlanej, jaką jest Akustyka w Architekturze.

Wdrażane zasady zrównoważonego budownictwa oraz przyrost potrzeby i świadomości jakości środowiska życia człowieka u użytkowników budynków są podstawą tworzenia przez Stowarzyszenie wiedzy, na jakich płaszczyznach można skutecznie wpłynąć na komfort akustyczny w środowisku, we własnym domu czy mieście.

 

 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został pierwszy raz zorganizowany jako akcja edukacyjna w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing). W Polsce pierwsze działania skierowane do środowiska związanego z budownictwem prowadziło nieistniejące już Towarzystwo Higieny Akustycznej (THA). Działania edukacyjne po THA prowadzi aktualnie Stowarzyszenie 4u-Noise z Poznania. Pierwotnie data święta była ruchoma. W Polsce od roku 2001 działania edukacyjne są zawsze prowadzone dnia 25 kwietnia i ta stała data uzyskała akceptację różnych organizacji i instytucji. Również znalazła się w kalendarzu GDOŚ (Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Dzień ten przez wiele osób jest mylnie nazywany „dniem hałasu” lub „dniem walki z hałasem”.

 

W tym roku Stowarzyszenie 4u-Noise przygotowało materiały informacyjne dla osób budujących i projektujących obiekty budowlane oraz prezentacje hałasu w środowisku zbudowanym. Hasło dnia „Akustyczne warunki techniczne” jest związane z oczekiwanymi zmianami technicznymi w przepisach budowlanych, za jakie stowarzyszenie uważa prace w Komitecie Technicznym 253 ds. Akustyki Architektonicznej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) nad projektami dwóch Polskich Norm tj.:

prPN-B-02151-3P

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

prPN-B-02151-4P

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach.

 

Polska Norma PN-B-02151-3:1999 jest już powołana w Warunkach technicznych, natomiast projekt Polskiej Normy prPN-B-02151-4P zawiera właściwości krytyczne związane ze spełnieniem wymagań prawnych z zakresu ochrony przed hałasem pogłosowym. Dokumenty są już po ankiecie powszechnej, dlatego należy spodziewać się wersji ostatecznej do opublikowania w zasobach PKN. Autor tych Polskich Norm przewiduje złożenie wniosku ministrowi ds. budownictwa o powołanie obu dokumentów w akcie normatywnym, jakim jest rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Głównym materiałem technicznym, jakie stowarzyszenie przygotowało dla uczestników procesu budowlanego, to broszura informacyjna o tytule „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz wraz z omówieniem zakresu obowiązków uczestników procesu budowlanego”. Broszura zawiera komentarz stowarzyszenia do Działu IX Warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie. Dla inżynierów budownictwa został przygotowany specjalny tekst „Akustyka w Architekturze – zakres działań na etapach cyklu życia produktu budowlanego”, który ukazał się w czasopiśmie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ma on na celu przybliżyć zagadnienia i zadania związane z zapewnieniem komfortu akustycznego użytkowania obiektów budowlanych i przestrzeni zurbanizowanej, jakie należy wykonać na kolejnych etapach cyklu życia produktu budowlanego.Tekst jest efektem aktywnego uczestnictwa stowarzyszenia w pracach wielu Komitetów Technicznych PKN, w tym KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa.

 

Jak wygląda hałas? Tego można dowiedzieć się z 15 prezentacji, jakie stowarzyszenie przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej poświęconej promocji świadomości hałasu w środowisku życia człowieka. Spektrogramy, połączone ze ścieżką dźwiękową, prezentują różne typowe źródła jak samolot, motocykl i kolej, ale również dźwięki ptaków. Spektrogramy i ścieżki dźwiękowe pochodzą z programu badawczego „Soundscape Poland – Krajobraz dźwiękowy środowiska zbudowanego”, jaki członkowie stowarzyszenia prowadzą od zeszłego roku realizując różne projekty związane z analizami akustycznego stanu środowiska zbudowanego.

 

„Każdy może zadbać o komfort akustyczny wokół siebie wiedząc tylko, co może zrobić”. To podstawowe motto przyświeca działaniom Stowarzyszenia 4u-Noise na polu promocji świadomości zagrożenia hałasem w środowisku życia człowieka.

 

Stowarzyszenie zachęca do korzystania z udostępnionych nieodpłatnie materiałów na stronie Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem: www.mdszh.4u-Noise.org.pl

 

Jacek Danielewski

Przewodniczący Stowarzyszenia

4u-Noise – środowisko zbudowane bez hałasu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.