XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

06.04.2016

Konferencja odbędzie się 11–13 majaw hotelu ORW „ECHO” w Cedzynie k. Kielc.

Tematyka warsztatów:

1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego.

2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

3. Ocena stanu technicznego, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

4. Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie.

5. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.

 

Organizatorzy:

PZITB – Oddział Kielce

Politechnika Świętokrzyska – Wydział Budownictwa i Architektury

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia PP 7

tel.  +48 41 34 24 808

fax  +48 41 34 43 784

e-mail: rzeczoznawstwo2016@tu.kielce.pl

www.rzeczoznawstwo2016.tu.kielce.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in