„Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021” – seminarium

14.07.2021

Celem seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021” jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych.

 

XX Seminarium – Geotechnika dla inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021” odbędzie się 9 września 2021 r. o godz. 10:15. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.), w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa. Organizatorami są: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

 

Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021

Fot. Engin_Akyurt – pixabay.com

 

Tematyka spotkania będzie poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowego i fundamentowaniu budowli. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ściany szczelinowe w związku z premierą monografii „Ściany szczelinowe i barety, konstrukcje i zastosowania”.

Seminarium skierowane jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz wynikające z nich wnioski.

Seminarium finansowane jest jedynie przez wpłaty uczestników, nie ma ono sponsorów, wystaw targowych i reklam.

 

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów:

1. „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich”, 19 listopada 2002 r.

2. „Wykopy i nasypy na trasach komunikacyjnych”, 3 kwietnia 2003 r.

3. „Fundamenty palowe i specjalne”, 2 marca 2004 r.

4. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”, 15 listopada 2007 r.

5. „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, 23 czerwca 2008 r.

6. „Fundamenty palowe 2009”, 22 kwietnia 2009 r. (II edycja: 6 października 2009 r.)

7. „Skarpy drogowe”, 3 marca 2010 r.

8. „Ściany szczelinowe”, 22 kwietnia 2010 r.

9. „Konstrukcje stalowe w geotechnice”, 18 listopada 2010 r.

10. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, 31 marca 2011 r.

11. „Fundamenty palowe 2012”, 1 marca 2012 r.

12. „Głębokie wykopy 2013”, 21 marca 2013 r.

13. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”, 6 marca 2014 r.

14. „Fundamenty palowe 2015”, 5 marca 2015 r.

15. „Głębokie wykopy 2016”, 3 marca 2016 r.

16. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017”, 2 marca 2017 r.

17. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018”, 1 marca 2018 r.

18. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019”, 7 marca 2019 r.

19. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020”, 5 marca 2020 r.

 

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia udziału w seminarium na odpowiednich kartach uczestnictwa przyjmowane są do 27 sierpnia 2021 r. na adres komitetu organizacyjnego.

Koszt uczestnictwa wynosi: 615,00 zł z VAT (500 zł netto; dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 553,50 zł z VAT, 450 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek. Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mogą się starać o pokrycie kosztów udziału przez izbę okręgową. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają monografię „Ściany szczelinowe i barety, konstrukcje i zastosowania”. Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość na seminarium otrzymania materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Więcej na: geo.ibdim.edu.pl

 

 

 

Komitet Organizacyjny:

Łukasz Górecki – sekretarz, e-mail: LGorecki@ibdim.edu.pl, tel. 22 39 00 183, 517 145 204

Krzysztof Grzegorzewicz

Bolesław Kłosiński

Piotr Rychlewski – przewodniczący, e-mail: PRychlewski@ibdim.edu.pl, tel. 604 820 356, 22 39 00 172

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Zakład Geotechniki

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

 

 

 

Przeczytaj też:

Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych

Wzmacnianie i fundamentowanie obiektów na mikropalach

Fundamenty na gruntach ekspansywnych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in