Wzmacnianie podłoża i fundamentów

22.04.2011

31 marca w Warszawie odbyło się seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Zgodnie z tradycją materiały na X seminarium (a więc jubileuszowe), z serii odbywających się od 2002 r., przygotowali doskonali praktycy – znawcy tematu. W seminarium wzięło udział ponad 320 inżynierów z całego kraju, a gośćmi byli m.in. przedstawiciele świata nauki: Anna Siemińska-Lewandowska, Wojciech Grodecki, Stanisław Pisarczyk (Politechnika Warszawska), Maria Sulewska (Politechnika Białostocka), Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Zbigniew Lechowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polski Komitet Geotechniki). „Inżynier budownictwa” był głównym patronem medialnym spotkania.

Seminarium stało się okazją do przedstawienia dorobku i rozwiązań inżynierskich, towarzyszących 50-letniej pracy zawodowej dwu wybitnych inżynierów: Krzysztofa Grzegorzewicza oraz Bolesława Andrzeja Kłosińskiego.

 

 

Odbyły się dwie sesje, z których pierwszą prowadził Piotr Rychlewski z IBDiM, a drugą – Przemysław Nowak z PZWFS. Wygłoszono i przedyskutowano 7 referatów dotyczących: historii polskiego fundamentowania i miejsca w niej Jubilatów (Piotr Rychlewski), problemów wynikających z tego, że nie doceniono podczas realizacji budowy działania wody gruntowej albo powierzchniowej (zebrane „ku przestrodze” przypadki zwane „bukietem czarnych kwiatów” omówił jubilat Krzysztof Grzegorzewicz); rozwoju metod wzmacniania podłoża gruntowego (wykład przygotowany przez drugiego z jubilatów Bolesława Kłosińskiego oraz Beatę Gajewską); wzmocnienia słabego podłoża nasypów na obwodnicy południowej Gdańska (Jakub Saloni, Krystian Binder, Karolina Trybocka); wzmacniania fundamentów mikropalami (Roman Branicki, Marcin Blockus); zastosowania keramzytu w nasypach i obiektach drogowych na przykładzie konkretnych realizacji (Jerzy Rzeźniczak); posadowień konstrukcji inżynierskich i kubaturowych na podłożu wzmacnianym kolumnami (Marcin Blockus).

Zainteresowani geotechniką członkowie naszej izby czekają już na kolejne seminarium szkoleniowe, które odbędzie się 17 listopada br., a jego tematem będą podstawowe techniki palowe.

 

B.A. Kłosiński

 

K. Grzegorzewicz

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in