Wyniki Echo Investment w II kwartale br.

21.08.2008

II kwartał 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo zamknęła zyskiem netto wynoszącym ponad 31 mln PLN (15% wzrost w stosunku do I kwartału 2008 r.).

Przychody netto przekroczyły 91 mln PLN i są analogiczne do przychodów osiągniętych w I kwartale br. Narastająco, po II kwartałach 2008 roku, zysk netto wyniósł 54 mln PLN, a przychody 183 mln PLN.
Zysk netto w II kwartale 2008 roku jest znacząco niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, ze względu na wykazaną w II kwartale 2007 roku znaczącą wartość z wyceny oddanego do użytkowania centrum handlowo-rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, dotychczas największego projektu zrealizowanego przez Grupę Echo Investment.
Wpływ na wynik w bieżącym okresie miały przychody osiągnięte ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i wynajmu powierzchni biurowej i komercyjnej, a także zmiana dokonywanej co kwartał wyceny posiadanych przez Grupę nieruchomości, uwzględniająca zmiany wynikające z różnic kursowych EUR i USD.
Niższe niż II kwartale ubiegłego roku przychody operacyjne netto to rezultat zmniejszenia powierzchni najmu wskutek sprzedaży w III kwartale 2007 roku londyńskiemu funduszowi Catalyst Capital czterech projektów komercyjnych w Łodzi i w Kielcach.
Istotnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na osiągnięty w bieżącym okresie wynik było zaksięgowanie przychodów z tytułu zawartych umów ostatecznych sprzedaży projektu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Inflanckiej (II etap). Na zwiększenie wartości przychodów wpłynęły również środki uzyskane z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych.
Całkowita wartość aktywów przekroczyła 1 mld EUR, a poziom kapitału własnego wyniósł blisko 0,5 mld EUR, co stanowi ponad 11 % wzrost w stosunku do wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku.
Na koniec II kwartału 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała blisko 240 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. W wyniku spłaty zobowiązań, stosunek zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych do aktywów całkowitych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zmniejszeniu i wyniósł 45,5%.
W II kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa Echo realizowała projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, przygotowywała się do realizacji nowych inwestycji oraz zawarła znaczące umowy.
Zawarto umowę z kielecką firmą budowlaną Fakt Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie stanu surowego II etapu zespołu budynków biurowych Malta Office Park w Poznaniu. I etap projektu, który w 98% został wynajęty, zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2008 roku.
Rozszerzono zakres umowy o generalne wykonawstwo z firmą budowlaną Modzelewski & Rodek na realizację kompleksu biurowego Park Postępu w Warszawie, zlokalizowanego przy zbiegu ulic Postępu i Domaniewskiej na Mokotowie.
Grupa Kapitałowa Echo podpisała także umowę ze spółką Vectra S.A. na generalne wykonawstwo prestiżowego budynku apartamentowego przy ul. Kazimierzowskiej na warszawskim Mokotowie. 
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, zakładającą ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, Echo Investment zmierza do geograficznego zróżnicowania planowanych przedsięwzięć i inwestuje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Obecnie trwają przygotowania do wejścia na nowy rynek – przedstawiciele Spółki pracują nad możliwościami realizacji nowych projektów na Ukrainie i prowadzą szczegółowe analizy tamtejszego rynku nieruchomości.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.