Wizyta Dyrektora ds. Polski w DG REGIO Komisji Europejskiej Manfreda Beschela

6 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie Ministra Cezarego Grabarczyka oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Barbary Kondrat i Macieja Jankowskiego z Manfredem Beschelem, Dyrektorem Dyrekcji H – Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja w Dyrekcji Generalnej Rozwój Regionalny w Komisji Europejskiej, w gestii którego leży nadzór nad programami finansowymi z Funduszy Europejskich, w tym realizowanym w Polsce Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie z GTC w sprawie odcinka A1 Nowe Marzy-Toruń

Powołanie trzech zespołów roboczych, do wypracowania zapisów umowy o budowę i eksploatację odcinka autostrady A1 Nowe Marzy-Toruń, uzgodnienie harmonogramu dalszych prac, a także ustalenie terminu 30 czerwca 2008 roku, jako spodziewanej daty uzyskania zamknięcia finansowego projektu – to najważniejsze uzgodnienia ze spotkania przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwa Infrastruktury z firmą Gdańsk Transport Company, koncesjonariuszem północnego odcinka A1, które odbyło się w czwartek, 07 lutego br.

Spotkanie ministra Cezarego Grabarczyka z przedstawicielami Kongresu Budownictwa

5 lutego Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk spotkał się z przedstawicielami Kongresu Budownictwa: Przewodniczącym Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Romanem Nowickim, Prezesem Izby Projektowania Budowlanego Ksawerym Krassowskim, Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewem Grabowskim oraz Prezesem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktorem Piwkowskim.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in