Wybrano wykonawcę obwodnicy Góry Kalwarii

08.06.2015

Oferta opiewająca na 313 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę 9 km obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79.

Chętnych do realizacji inwestycji było osiem firm i konsorcjów, które wyceniały kontrakt na: od 268 do 427 mln zł, przy kosztorysie zamawiającego opiewającym na 349 mln zł. Najtańsza ze złożonych ofert została odrzucona z uwagi na nieprzedłużenie przez wykonawcę wadium. Oferta uznana za najkorzystniejszą należy do firmy Intecor.

Inwestycja jest realizowana w trybie „projektuj i buduj”, w którym wykonawcy optymalizują rozwiązania w otrzymanej dokumentacji projektowej, proponują technologię budowy, co ma wpływ na oferowaną cenę.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty weryfikowana była poprawność złożonych ofert w stosunku do wymagań postawionych w  postępowaniu. Przy wyborze brana była oferowana cena, termin wykonania i okres gwarancji. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2019 r.

 

Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu DK79 o długości ok. 5 km oraz DK50 długości ok. 4 km.

Przyszła droga o parametrach trasy GP (ruch główny przyspieszony) będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.

Wybudowane zostaną:

– 3 węzły drogowe: „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”,

– ciągi pieszo-rowerowe,

– obiekty inżynierskie,

– urządzenia ochrony środowiska,

– odwodnienie,

– drogi obsługujące tereny przyległe,

– urządzenia infrastruktury podziemnej.

W ramach zamówienia przewidziane zostało również wykonanie kompleksowego remontu istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6,0 km) i 50 (około 3,0 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu, w zakresie m.in.:

– nawierzchni,

– poboczy,

– elementów BRD.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in