Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi

18.03.2019

Czeska Izba Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI) zorganizowały Ouvertura Stavebniho Veletrhu 2019 na temat „Jak mądrze mieszkać?”

 

 

Wydarzenie odbyło się 26 lutego br., w przeddzień Międzynarodowych Targów Budowlanych (Stavebni Veletrh Brno 2019, 27 luty–2 marca), w auli rektoratu Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie (VUT).

Gości powitał i wygłosił słowo wstępne ing. Pavel Křeček, przewodniczący ČKAIT. Następnie wygłoszono dwa interesujące referaty. Pierwszy dotyczył „Urbanistycznej struktury mądrego miasta”. Autor dr Tomasz Hudeczek z Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie podkreślał w nim rolę inżynierów budownictwa i ich znaczenie dla rozwoju miast oraz zapewnienia komfortu życia mieszkańcom. W drugim referacie prof. Josef Chybik z Wydziału Architektury z VUT w Brnie omówił na wielu przykładach problemy związane z energooszczędnością przy projektowaniu i konstruowaniu mądrych, inteligentnych obiektów budowlanych. Dyskusję prowadził prof. Alois Materna, wiceprzewodniczący ČKAIT.

27 lutego na terenie targów ČKAIT zorganizował także tzw. okrągły stół z bardzo ciekawą dyskusją panelową na temat gospodarki wodnej jako strategicznego sektora.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na obu spotkaniach reprezentował Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB.

 

Zygmunt Rawicki

 

Przeczytaj też: 5 miast w 100% z OZE

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in