Współfinansowanie projektów z Funduszu TENT-T w ramach konkursów w 2008 r.

25.07.2008

20 czerwca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury zakończyło nabór wniosków na współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z Funduszu TEN-T Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przeprowadziła następujące rodzaje konkursów:
1) konkurs w ramach rocznego programu prac z ogólnym budżetem 175 mln EUR;
2) konkurs w ramach programu wieloletniego z ogólnym budżetem 45 mln Euro:
– konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Autostrad Morskich z budżetem w wysokości 20 mln EUR,
– konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Systemów Informacji Żeglugi Śródlądowej z budżetem w wysokości 15 mln EUR,
– konkurs na współfinansowanie projektów w dziedzinie Zarządzania Ruchem Powietrznym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej  z budżetem w wysokości 10 mln EUR.
Polska złożyła 7 wniosków aplikacyjnych o łącznej wartości 12,30 mln EUR, wnioskując o dofinansowanie w wysokości 6,15 mln EUR.  Wartość 6 projektów złożonych w ramach programu rocznego wynosi 10,3 mln EUR, natomiast wartość projektu złożonego w  ramach konkursu dotyczącego Zarządzania Ruchem Powietrznym wynosi 2 mln EUR.
Wszystkie wyżej wymienione projekty dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych. Jest to bardzo ważne działanie, gdyż zmniejsza się udział własny Polski w sfinansowaniu przygotowania projektów. Projekty opracowania dokumentacji przygotowawczej są współfinansowane z budżetu TEN-T do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawcami projektów są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. 
Ponadto Polska poparła wspólnie z Szwecją i Holandią 3 projekty z zakresu autostrad morskich, które będą realizowane przez konsorcjum firm zarządzających portami morskimi (Autostrada Morska Gdańsk – Rotterdam, Autostrada Morska Świn oujście – Ystad, Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona).
Przekazane Komisji Europejskiej wnioski będą oceniane przez zespoły ewaluacyjne, składające się zarówno z urzędników Komisji Europejskiej, jak i ekspertów zewnętrznych. Wyniki konkursów spodziewane są pod koniec 2008 r.
 
Wykaz projektów zgłoszonych w 2008 r. w ramach programu rocznego:
1. Dokumentacja przedprojektowa dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – granica państwa”
Wartość projektu: 2,80 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 1,40 mln EUR
2. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozwój Katowickiego Węzła Kolejowego”
Wartość projektu: 1,00 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 0,50 mln EUR
3. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Krakowskiego Węzła Kolejowego”
Wartość projektu: 0,54 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 0,27 mln EUR
4. Prace studialne związane z długofalowym dostosowaniem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, węzła sieci TEN-T w Polsce Północnej, do potrzeb transportu lotniczego
Wartość projektu: 3,00 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 1,50 mln EUR
5. Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Wartość projektu: 2,52 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 1,26 mln EUR
6. Plan Generalny rozwoju Portu Lotniczego Poznań – Ławica
Wartość projektu: 0,44 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 0,22 mln EUR
Wykaz projektów zgłoszonych w 2008 r. w ramach programu wieloletniego:
1. Studium Wykonalności dla utworzenia Baltic FAB
Wartość projektu: 2,00 mln EUR; wartość współfinansowania TEN-T: 1,00 mln EUR           

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.