Winter on a construction site

02.12.2019

Posłuchaj: Pobierz:

– Hi, everyone! I hope you still remember our last program about first aid on site! We are more than happy to have Susan again with us. Just to remind you, she’s a health and safety advisor. Today she is urging construction workers to get prepared for freezing winter temperatures.

 

– Oh, yes! Have you heard the long-range weather forecast? This year is set to be the coldest and most savage winter in decades.

 

– Oh no! Temperatures have already dropped so it seems to be just a taste of things to come in the upcoming winter months.

 

– Exactly! There are signals that this winter could bring some record-breaking cold temperatures, heavy snow and strong winds from December onwards.

 

– So much for the introduction. Now, let’s cut to the chase. How should construction workers prepare for such extreme cold weather events?

 

– First of all, a few words to site managers. Please monitor the weather forecast to be prepared for severe weather conditions. Carry out a risk assessment every day to make sure it is safe enough to work. In case of heavy snowfall, simply stop construction works for a while or plan interior finishing works.

 

– What if we face only a small amount of snow or ice?

 

– It can still create hazards on construction sites. Take, for example, the risk of slips, trips and falls due to ice and wet, slippery surfaces such as scaffolding, ladders, walkways, stairs, sloped areas and work platforms. You may use grit to de-ice floors. In addition, you should pay particular attention to works at height and on roofs.

 

– Any other suggestions for supervisors?

 

– Sure! Limit worker exposure to the cold through job rotation and provide breaks in heated areas with warm beverages available. Please, remember that prolonged exposure to the cold can cause workers to suffer from more colds. If they work outside for long periods, they might experience such symptoms as heavy shiver- ing, numbness, aching, severe fatigue, confusions. If left untreated, they may even lead to hypothermia and frostbite. You should also make sure all the workers are trained on winter hazards and necessary precautions.

 

– Any example?

 

– Site workers should wear the right clothing and PPE. This might include several layers of clothing, waterproof fabrics and footwear, gloves, hats that work with safety headgear, etc. They should keep one warm and safe while not limiting mobility. Due to reduced daylight hours and visibility, one should also take care of high visibility workwear, i.e. reflective safety vests.

 

– To sum up, what are your main tips for surviving harsh winter on site?

 

– Keep an eye on the forecast, get prepared, be careful and do not put yourself or others at risk just to complete a job.

 

Zobacz też: Waste management

 

Tłumaczenie

 

– Dzień dobry! Mam nadzieję, że wciąż pamiętacie nasz ostatni program o pierwszej pomocy na budowie. Miło jest nam znów gościć Susan. Dla przypomnienia: Susan jest doradcą ds. bhp. Dziś apeluje do pracowników budowlanych, aby przygotowali się na mroźne zimowe temperatury.

 

– Och, tak! Słyszeliście długoterminową prognozę pogody? W tym roku mamy mieć najzimniejszą i najbardziej srogą zimę od dziesięcioleci.

 

– O nie! Temperatury już spadły, więc to pewnie przedsmak nadchodzących zimowych miesięcy.

 

– Dokładnie! Mamy sygnały, że ta zima może przynieść rekordowo niskie temperatury, obfity śnieg i silne wiatry, począwszy już od grudnia.

 

– To tytułem wstępu. A teraz przejdźmy do sedna sprawy. Jak pracownicy budów powinni przygotować się na tak ekstremalne zjawiska zimą?

 

– Najpierw kilka słów do kierowników. Monitorujcie proszę prognozy pogody, aby móc przygotować się na trudne warunki pogodowe. Każdego dnia przeprowadzajcie ocenę ryzyka, aby upewnić się, że praca jest wystarczająco bezpieczna. W przypadku silnych opadów śniegu po prostu przerwijcie prace lub zaplanujcie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

 

– A co w przypadku niewielkiej ilości śniegu lub lodu?

 

– Też może powodować zagrożenia na budowie. Weźmy choćby ryzyko poślizgnięcia się, potknięcia czy upadku z powodu lodu i mokrych, śliskich powierzchni, takich jak rusztowania, drabiny, chodniki, schody, pochyłości i podesty robocze. Można wykorzystać piasek, aby usunąć lód z nawierzchni. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę na pracę na wysokości i dachach.

 

– Jakieś inne rady dla przełożonych?

 

– Oczywiście! Ograniczcie narażenie pracownika na zimno, wprowadzając rotację stanowisk pracy i zapewnijcie przerwy w ogrzewanych pomieszczeniach z dostępnymi ciepłymi napojami. Pamiętajcie proszę, że długotrwałe narażenie na zimno może powodować u pracowników więcej przeziębień. Jeśli pracują na zewnątrz przez długi czas, mogą doświadczyć takich objawów, jak intensywne dreszcze, drętwienie, bóle, silne zmęczenie czy dezorientacja. Zignorowane mogą prowadzić do hipotermii i odmrożenia. Upewnijcie się również, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą zima, oraz niezbędnych środków ostrożności.

 

– Na przykład?

 

– Pracownicy powinni nosić odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. To przykładowo kilka warstw ubrań, wodoodporne materiały i obuwie, rękawiczki, czapki, które mogą być noszone wraz z ochronnymi nakryciami głowy, itd. Powinny one zapewniać ciepło i bezpieczeństwo, nie ograniczając przy tym mobilności. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin dziennych i zmniejszoną widoczność, należy również zadbać o odzież roboczą wysokiej widoczności, np. kamizelki odblaskowe.

 

– Podsumowując, główne wskazówki, aby przetrwać ciężką zimę na budowie?

 

– Miej oko na prognozę, przygotuj się, bądź ostrożny i nie narażaj siebie ani innych na ryzyko, aby tylko wykonać prace.

 

Słowniczek/Vocabulary

 

long-range weather forecast – długoterminowa prognoza pogody

savage – ostry, srogi (o pogodzie)

upcoming months – nadchodzące miesiące

record-breaking – rekordowy

severe weather conditions – trudne warunki pogodowe

risk assessment – ocean ryzyka

for a while – na chwilę, na jakiś czas

slip – poślizgnięcie

trip – potknięcie

fall – upadek

slippery surface – śliska powierzchnia

grit – piasek (np. do posypywania śliskich nawierzchni)

to de-ice – odladzać, usuwać oblodzenie

exposure to… i.e. cold – narażenie na… np. zimno

cold/warm beverages – zimne/ciepłe napoje

cold – przeziębienie

frostbite – odmrożenie

(necessary) precautions – (niezbędne) środki ostrożności

PPE (personal protective equipment) – środki ochrony osobistej

waterproof – wodoodporny

high visibility workwear (also Hi Vis clothing) – wysokiej widoczności odzież robocza

reflective, i.e. vest – odblaskowa, np. kamizelka

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

 

I hope you remember about… – Mam nadzieję, że pamiętasz o…

Just to remind you… – Dla przypomnienia…

Get prepared for… – Przygotuj się na…

Temperatures have already dropped… – Temperatury już spadły…

It is just a taste of things to come… – To jedynie przedsmak tego, co nas czeka…

from… (date, day, month) onwards – począwszy od. (data, dzień, miesiąc)

So much for the introduction. – Tyle tytułem wstępu.

Let’s cut to the chase. – Do rzeczy./Przejdźmy do sedna sprawy.

Make sure whether it is safe to… – Upewnij się, czy to bezpieczne, aby…

Take, for example… – Weźmy chociażby…

Pay particular attention to… – Zwróć szczególną uwagę na…

You should take care of… – Powinieneś zadbać o…

Keep an eye on… – Miej oko na…

Be careful. – Bądź ostrożny.

 

Magdalena Marcinkowska

 

Zobacz: Making appointments on the phone

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.