Więcej pieniędzy na inwestycje w linie kolejowe

20.02.2019

19 lutego Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

 

Zmiana Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Na realizację KPK do 2023 r. przeznaczonych jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł, w tym:

  • 1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.

Środki zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową wiodącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty:

– Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;

– Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;

– Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.

  • 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie ww. projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki–Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Źródło: MI

 

Czytaj też: Sprawniejszy przewóz towarów z województwa śląskiego do portów

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in