Wiceminister Zbigniew Rapciak o drogach w rejonie Tarnowa

26.02.2008

25 lutego br. w Tarnowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak wziął udział w spotkaniu z parlamentarzystami i samorządowcami na temat rozwoju infrastruktury drogowej w rejonie.

Wiceministrowi towarzyszył dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Stanisław Pletnia. Podczas spotkania omówiono kwestię połączenia Tarnowa z projektowaną autostradą A4 Kraków – Rzeszów. Wiceminister poinformował, że węzeł autostradowy w Wierzchosławicach zostanie połączony z układem dróg lokalnych, by przede wszystkim skomunikować z autostradą „Azoty Tarnów” w Mościcach, generujące duży ruch tranzytowy ciężkich pojazdów.
Wiceminister Zbigniew Rapciak zaprezentował nowy projekt, jakim jest budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa od planowanego węzła autostradowego Krzyż do węzła Lwowska na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 4 i 73. Będzie to całkiem nowa dwujezdniowa droga klasy GP, której budowa odciąży centrum od ruchu tranzytowego północ – południe oraz dodatkowo umożliwi aktywizację gospodarczą terenów po wschodniej stronie miasta. Ma to być inwestycja realizowana przez GDDKiA, której finansowanie nie obciąży budżetu lokalnego.
Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące modernizacji obwodnicy miasta oraz drogi krajowej nr 73 od granicy województwa świętokrzyskiego do Tarnowa.
Wiceminister Zbigniew Rapciak przedstawił projekty proponowanych zmian w ustawach, których wprowadzenie ma przyspieszyć przygotowanie i realizację inwestycji drogowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in