Weryfikacja projektów kluczowych w ramach PO IiŚ

01.08.2008

31 lipca br. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca
weryfikacji projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończyła się kolejna weryfikacja indykatywnej listy projektów indywidualnych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jej wyniku w zakresie priorytetów transportowych usunięto 1 projekt oraz dodano 21 projektów, głównie związanych z organizacją przez Polskę EURO 2012. Indywidualne projekty kluczowe to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Są to przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Weryfikacja indykatywnej listy projektów kluczowych odbywa się co pół roku, a jej celem jest przegląd stanu przygotowań projektów. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może się znaleźć inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.
Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO IiŚ obejmuje 287 przedsięwzięć o łącznej orientacyjnej wartości 163,69 mld zł. Na liście podstawowej znalazły się 234 projekty o wartości 130,19 mld zł. Natomiast listę rezerwową stanowią 53 projekty, których łączna wartość wynosi 33,50 mld zł.Ogólna szacunkowa wartość dofinansowania z funduszu europejskich dla projektów objętych listą projektów indywidualnych wynosi 97,97 mld zł. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 75,86 mld zł, zaś na przedsięwzięcia z listy rezerwowej przeznaczonych zostało 22,11 mld zł.
Na wniosek Ministra Infrastruktury z listy dla sektora transportu usunięto 1 projekt rezerwowy z zakresu transportu morskiego – System łączności operacyjnej i śledzenia jednostek ratowniczych. Projekt ten pokrywał się zakresem rzeczowym z projektem z listy podstawowej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). Etap I. W uzgodnieniu z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie podjęto decyzję, że Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa (czyli beneficjent usuniętego projektu) wycofa swój projekt rezerwowy, a realizacja systemu łączności będzie wykonana w ramach KSBM. Projekt z zakresu transportu morskiego Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) – przebudowa falochronu wschodniego oraz przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiście i Motławie podzielono na 2 oddzielnie projekty – Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego oraz Modernizacja wejścia do poru wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiśle i Motławie, ze względu na różnice w zaawansowaniu prac nad dokumentacją oraz możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie dla etapu I w II kwartale 2009.
Do listy PO IiŚ dla sektora transportu dodano 21 projektów:
1. Rewitalizacja Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny
2. Wykonanie Dworca Podziemnego Kraków Główny
3. Modernizacja dworca Warszawa Centralna, etap I
4. Rozbudowa Portu Morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich
5. Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia
6. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży
7. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży
8. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I
9. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap II
10. Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków
11. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
12. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina
13. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rodno Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych
14. Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie
15. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A
16. Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
17. Kolej Metropolitarna w Trójmieście – etap I
18. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
19. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego
20. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera
21. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu.
Dodane projekty przeszły procedurę konsultacji społecznych i zostały zarekomendowane przez Ministra Rozwoju Regionalnego do umieszczania na aktualizowanej liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ.
W przypadku projektów drogowych i kolejowych, umieszczonych na liście opublikowanej w Monitorze Polskim z dn. 8 kwietnia 2008 r., które obejmowały swym zakresem realizację kilku odcinków, wyodrębniono każdy z tych odcinków i przypisano mu oddzielny numer porządkowy.
Umieszczenie projektu na liście nie oznacza gwarancji uzyskania dofinansowania. Dopiero po spełnieniu formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący oraz po właściwym przygotowaniu projektu do realizacji, może zostać zawarta umowa o dofinansowanie.
W przypadku braku gwarancji terminowego przygotowania bądź realizacji projektu może nastąpić jego usunięcie z indykatywnej listy projektów indywidualnych. Przegląd i ewentualna weryfikacja list jest przeprowadzana co pół roku. Środki zarezerwowane na realizację projektu, który zostanie usunięty, przeznaczone będą na projekty z listy rezerwowej lub zwiększą pulę funduszy dostępnych dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.