Warsztaty Nadzoru Budowlanego

21.09.2007

W dniach 17-18 września br. w Jachrance k/Warszawy odbyły się Warsztaty Nadzoru Budowlanego zorganizowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.

 
Uczestniczyli w nich – Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Iwona Świderska, Dyrektor Departamentu Kontroli Administracji Terenowej.Paweł Ziemski był moderatorem dyskusji nt. stosowania i interpretacji Prawa budowlanego, a Iwona Świderska omówiła problemy funkcjonowania organów nadzoru budowlanego w poszczególnych obszarach ich działalności. W czasie dwudniowego spotkania poruszono również kwestie związane z orzecznictwem administracyjnym, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, uprawnieniami budowlanymi oraz stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wzajemną współpracą obu służb. Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in