Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

12.06.2018

W Cedzynie 9-11 maja br. odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Główny Urząd Nadzoru budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnika Świętokrzyska. Konferencję objęły także patronatem: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska OIIB.

 

 

W spotkaniu udział wzięło 202 uczestników, wśród których obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo -badawczych, firm projektowych i wykonawczych, oddziałów PIIB oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także rzeczoznawcy.

Zaprezentowane referaty charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, zostały zrecenzowane i zaopiniowane przez Komitet Naukowo-Programowy Konferencji pod przewodnictwem prof. Leonarda Runkiewicza oraz opublikowane w materiałach konferencyjnych. Obrady toczyły się w 9 sesjach tematycznych, z których 1 poświęcona była zagadnieniom prawnym związanym z działalnością rzeczoznawcy budowlanego, 5 poświęconych zasadom wykonywania ekspertyz budowlanych oraz 3 obejmowały tematykę rozwiązywania problemów w budownictwie.

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in