W jaki sposób prawnik może pomóc firmie budowlanej?

Artykuł sponsorowany

21.12.2023

Przedsiębiorcy prowadzący firmę budowlaną są grupą zawodową wyjątkowo narażoną na wejście w różnego rodzaju konflikty lub spory sądowe. Dotyczy to zarówno relacji z kontrahentami, jak i innymi podmiotami, także konsumentami. Nie pomaga tutaj społeczny negatywny odbiór wizerunku podmiotów branży budowlanej. Prowadzenia firmy budowlanej nie ułatwia również modus operandi podmiotów działających w tej branży. Nie dziwi nas już sytuacja, gdy umowę o roboty budowlane zawiera wykonawca, który nie koncentruje się na rzetelnym wykonaniu prac, a jedynie z góry kombinuje i szachruje przeciwko swojemu zamawiającemu.

 

W sytuacjach spornych najbardziej pożądaną postawą jest skonsultowanie od razu sprawy z prawnikiem, najlepiej takim, który specjalizuje się w obsłudze prawnej tego typu firm. Przedsiębiorcy budowlani często próbują w pierwszej kolejności załatwić sprawę na własną rękę. Znamiennym powodem, dla którego tak się dzieje, jest błędne założenie, że porozumienie zostanie osiągnięte z uwagi na fakt, iż skonfliktowane firmy już wielokrotnie ze sobą współpracowały. Nic bardziej mylnego. Wreszcie nieudane próby samodzielnego rozwiązania spornej sprawy mogą nieodwracalnie i istotnie pogorszyć sytuację takiej firmy w zaistniałej sytuacji.

Osoby zarządzające firmami budowlanymi powinny wiedzieć, w jakich obszarach mogą liczyć na pomoc prawnika. Nie każda usługa dedykowana firmom budowlanym jest tak oczywista, jakby mogło się wydawać. Poniżej prezentujemy główne obszary, w jakich prawnik, najlepiej adwokat albo radca prawny, może pomóc firmie budowlanej. Poniższe (krótkie) zestawienie zostało przygotowane w oparciu o doświadczenie naszej Kancelarii Prawa Budowlanego specjalizującej się w obsłudze prawnej firm budowlanych.

 

prawnik

Adwokat Marek Chudzicki, Kancelaria Prawa Budowlanego

 

Kancelaria od sporów budowlanych

Obsługa sporów pomiędzy firmami budowlanymi to sztandarowa usługa naszej kancelarii prawa budowlanego. Jest to specyficzna usługa, której należy poświęcić szczególną uwagę. Konflikty pomiędzy firmami budowlanymi powstają na każdym etapie procesu budowlanego. Spierają się inwestorzy, generalni wykonawcy oraz ich wykonawcy itd. To w zasadzie chleb powszedni niemalże każdej realizacji budowlanej w Polsce. Warto zadbać, aby spór budowlany został faktycznie powierzony prawnikowi, który ma w tej dziedzinie doświadczenie. Jednakże najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest poszukiwanie kancelarii, która specjalizuje się w obsłudze prawnej firm budowlanych.

Ważne, aby sprawa była prowadzona od początku przez prawnika, zanim spór ostatecznie się zaogni. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich czynności prawnych, zabezpieczających interes firmy budowlanej. Doświadczony adwokat lub radca prawny będą w stanie zdiagnozować ryzyka i konsekwencje podejmowania poszczególnych czynności prawnych oraz ich niepodjęcia. Jeżeli poszukujesz dobrego prawnika do obsługi firmy budowlanej, to zwróć na ten aspekt szczególną uwagę. Prowadzenie sporów budowlanych może odbywać się w oparciu o zawartą z prawnikiem umowę o stałą obsługę prawną albo w ramach każdorazowego zlecenia sprawy ad hoc.

 

Adwokat jako doradca w administracyjnych sprawach budowlanych

Prawo budowlane to zbiór przepisów, które regulują procedurę budowy, projektowania, rozbiórki, utrzymania obiektów budowlanych itd. Głównym aktem prawnym jest Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane to również inne akty prawne (różnej rangi) o charakterze administracyjnym. Każda firma budowlana, która jako inwestor zamierza zrealizować inwestycję budowlaną, musi pomyślnie przejść wymaganą ku temu procedurę administracyjną. Zwykle mowa tutaj o szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym, który wiąże się z koniecznością uzyskania zgód i pozwoleń w ramach odrębnych procedur administracyjnych. Wszystko powinno być poprzedzone przygotowaniem i zgromadzeniem odpowiednich dokumentów, które są niezbędne do pomyślnego załatwienia wszystkich spraw związanych z legalnym wzniesieniem obiektu budowlanego.

W tym aspekcie współpraca z prawnikiem może okazać się bardzo pomocna. Przede wszystkim prawnik będzie mógł przygotować odpowiednią mapę czynności niezbędnych do przedsięwzięcia, aby legalnie i jak najszybciej móc rozpocząć realizację inwestycji. Skądinąd pomoc prawnika może okazać się nieodzowna, gdy mowa o składaniu do urzędów niezbędnych dokumentów lub wniosków. Postępowania administracyjne o charakterze budowlanym mogą trwać bardzo długo, stąd należy pilnować, ażeby wszystkie pisma (wnioski) kierowane do urzędów były odpowiednio zredagowane i skompletowane (bez braków formalnych). Z zasady powinno to wpłynąć na szybsze załatwienie sprawy w urzędzie. Inwestor może także udzielić prawnikowi wszelkich plenipotencji do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego na rzecz inwestora.

 

Czy warto szukać kancelarii do stałej obsługi prawnej firmy budowlanej?

To jedna z najszerszych i kompleksowych usług świadczonych przez prawników na rzecz firm budowlanych. Strony umowy mają swobodę w ustaleniu, co będzie należeć do obowiązków kancelarii przy zapewnieniu przedsiębiorcy budowlanemu stałej obsługi prawnej. W praktyce mamy do czynienia z różnym zakresem obowiązków w ramach tego typu usługi. Wszystko to zależy od potrzeb danej firmy. Przyjmując jednak rozwiązanie kompleksowe, w naszym przypadku, stała obsługa prawna firmy budowlanej obejmuje:

  • zapewnienie ochrony prawnej przed nieuzasadnionymi roszczeniami, zwłaszcza pieniężnymi;
  • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami, np. inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcą, dostawcą materiałów;
  • doradztwo prawne przy podejmowaniu przez firmę budowlaną decyzji istotnych dla dalszej realizacji kontraktów, takich jak odstąpienie od umowy, zlecenie wykonawstwa zastępczego itp.;
  • pomoc w przygotowaniu korespondencji firmy budowlanej kierowanej do zamawiającego lub innych podmiotów w okresie gwarancji lub rękojmi;
  • pomoc w przygotowaniu oficjalnej korespondencji do kontrahentów na etapie realizacji kontraktu w sytuacjach zagrożenia interesu klienta;
  • windykacja należności pieniężnych firmy budowlanej z tytułu wykonanych robót budowlanych, kar umownych, odszkodowania, bezpodstawnego wzbogacenia i innych;
  • analiza zawieranych przez firmę budowlaną umów o roboty budowlane, umów o dzieło i innych.

Jedną z głównych korzyści zawarcia umowy o stałą obsługę prawną jest gotowość kancelarii do pomocy firmie budowlanej. W tego typu umowach zawarty jest zwykle zapis o czasie reakcji kancelarii w przypadku zgłoszenia problemu przez firmę budowlaną. Przynajmniej taki zapis wprowadza do obiegu prawnego nasza kancelaria. Budowa jest przecież tzw. organizmem żywym, gdzie wszystko odbywa się bardzo dynamicznie. Sytuacje wymagają często bardzo szybkiej reakcji. Tymczasem prawnicy mają swoje sprawy prywatne, terminy, innych klientów i życie osobiste. Oznacza to, że często nie są w stanie udzielić pomocy prawnej od ręki. W praktykach kancelarii przyjmuje się, że klienci, którzy mają zawartą umowę o stałą obsługę prawną, są bardziej uprzywilejowani. Kancelaria ma bowiem obowiązek udzielenia takiemu klientowi pomocy w określonym czasie (chyba że umowa o stałą obsługę prawną stanowi inaczej).

Warto zwrócić uwagę na aspekt, który może okazać się bardzo ważny przy zawieraniu umowy o stałą obsługę prawną firmy budowlanej. Mowa tutaj o problemie dostępności: urlopy, sprawy rodzinne, choroby, całodniowe rozprawy sądowe, wyjazdy służbowe i wiele innych. Przy zawieraniu umowy o stałą obsługę prawną warto ustalić szczegóły i dopytać, jak kancelaria rozwiązuje tego typu sytuację, tj. kiedy pomoc prawna okazuje się niezbędna, a prawnik w tym czasie jest niedostępny. W naszej kancelarii rozwiązujemy ten problem następująco: stałą obsługę prawną firmy budowlanej wykonuje dwóch prawników. Osoby te pozostają w tzw. kontakcie z prezesem, dyrektorem lub właścicielem firmy. W ten sposób zmniejszamy szansę na brak dyspozycyjności i zabezpieczamy interes klientów w drodze możliwości skonsultowania sprawy ad hoc. Przynajmniej do tej pory żadna z firm, z którymi współpracujemy, nie miała w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Dlatego też zlecając stałą obsługę firmy budowlanej, dowiedz się, czy do Twojej dyspozycji będzie jeden prawnik, czy też będzie ich więcej w sytuacji tego wymagającej.

 

Rzetelne analizowanie umów o roboty budowlane to sztuka

Umowa umowie nierówna – jedna umowa o roboty budowlane może mieć 7 stron, inna może mieć ich ponad 100. Stopień skomplikowania umów o roboty budowlane również bywa bardzo zróżnicowany. Nie ukrywamy, że niektóre umowy nader ciężko się czyta, a co dopiero analizuje. Często jest to bardzo żmudna, ciężka i wielogodzinna praca. W celu rzetelnego przeanalizowania skomplikowanej umowy o roboty budowlane prawnik powinien znać schematy, mechanizmy i umieć zdiagnozować ryzyka. Bez doświadczenia zdecydowanie łatwiej o błąd. W zespole naszej Kancelarii Prawa Budowlanego zapewniamy dostęp do adwokata, który cechuje się cenną specjalizacją w analizowaniu skomplikowanych umów.

 

Adwokat w branży budowlanej

Rola adwokata w branży budowlanej jest bardzo ważna. Adwokat może pomagać przedsiębiorcom budowlanym także w innych aspektach prawnych, takich jak: sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie interesów przed organami nadzoru i sądami powszechnymi lub administracyjnymi. Skądinąd adwokat może kooperować z innymi specjalistami, takimi jak rzeczoznawca budowlany czy inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponad wszystko adwokat musi mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie szeroko rozumianego prawa budowlanego i cywilnego, aby zapewnić swoim klientom profesjonalną oraz rzetelną pomoc.

Z pewnością każda ambitna firma budowlana (niezależnie od jej wielkości) powinna mieć wypracowany kontakt z kancelarią adwokacką, albowiem prędzej czy później będzie potrzebować pomocy adwokata. Tak więc warto poświęcić nieco więcej czasu na poszukiwanie prawnika ukierunkowanego na rzeczoną dziedzinę. Taka pomoc może bowiem okazać się dla Twojej firmy budowlanej bezcenna.

Więcej o usłudze obsługi prawnej firm budowlanych na stronie naszej kancelarii: adwokatchudzicki.pl/obsluga-prawna-firm-budowlanych

 

adwokat Marek Chudzicki

Kancelaria Prawa Budowlanego

 

prawnik

 

Czytaj także:

Opinia prywatna w sporach sądowych z zakresu budownictwa

Mediacje w budownictwie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in