Uwalnianie potencjału rozwojowego czyli doradztwo strategiczne

07.10.2013

Ważnym czynnikiem sukcesu jest utożsamianie się załogi ze strategią i strategicznymi celami, gdyż tylko wtedy personel ma motywacje do podjęcia wysiłku realizacji postawionych zadań.

Kiedy nasz organizm nie funkcjonuje najlepiej udajemy się do lekarza. Zakładamy, że dysponuje on stosowną wiedzą medyczną i doświadczeniem. Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, zleca badania specjalistyczne. Na podstawie wyników stawia diagnozę, a następnie proponuje wdrożenie leczenia. Uznajemy, że nasz organizm powrócił do zdrowia, jeśli odbyte leczenie usunęło przyczyny dyskomfortu zdrowotnego, a nie tylko objawy.

 

Opisana powyżej sytuacja jest dobrą analogią do procesu doradztwa biznesowego. Przedsiębiorca poszukuje firmy doradczej, kiedy jego organizm biznesowy nie funkcjonuje najlepiej, pojawiają się cyklicznie te same problemy (np. ponadprzeciętna fluktuacja kadry) lub wydarzył się niepojący incydent (np. utrata kluczowego klienta). Przedsiębiorca zgłasza się do firmy doradczej, co, do której ma przekonanie, iż dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Zespół doradców przeprowadza wywiady z kluczowymi pracownikami, stosuje różne techniki badawcze, by postawić diagnozę i przedstawić przedsiębiorcy rekomendacje naprawcze. Jeśli w efekcie ich wdrożenia uda się usunąć przyczyny niepowodzeń, cel doradztwa zostaje osiągnięty.

 

 

Fot. Planowanie strategiczne

 

Polskie, małe i średnie firmy działają często na podstawie uzmysłowionej, ale niewyartykułowanej i niezweryfikowanej strategii. Korzyść z opracowania strategii to przemyślany, dobrze opisany, wymierny cel, do którego firma chce dążyć w określonej perspektywie czasowej. Jednak sformułowanie strategii nie przysporzy nam ani klientów ani dochodów, jeśli nie wdrożymy odpowiednich działań. Dlatego ważna jest dekompozycja celu strategicznego na konkretne zadania, przypisane do osób odpowiedzialnych za ich realizację, ze zdefiniowanymi miernikami stopnia ich wykonania i sposobami monitorowania. Strategia pokazuje cel i drogę do niego. A pomiar rezultatów pozwala się orientować czy firma zmierza do celu optymalną ścieżką, czy też błądzi, drepcze w miejscu czy może podąża drogą okrężną. Taki monitoring pozwala też wprowadzać na bieżąco ewentualne korekty w działaniach. W praktyce dla wielu polskich MMŚP jedynym miernikiem jest rachunek zysków i strat oraz bilans – te jednak informują nas o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Monitorowanie stopnia realizacji strategii pozwala weryfikować czy bieżące działania pozwolą zobaczyć dobry wynik finansowy po zamknięciu roku obrachunkowego.

 

Ważnym czynnikiem sukcesu jest utożsamianie się załogi ze strategią i strategicznymi celami, bowiem tylko wówczas personel ma motywacje do podjęcia wysiłku realizacji postawionych zadań. Aby było to możliwe, strategia musi być załodze właściwie komunikowana.

 

„Do skorzystania z doradztwa skłonił nas czysty przypadek życiowy, ale w biznesie – jak w sporcie – wiatr wieje w plecy lepszym… Przyszedł czas na zmiany w podejściu do naszego biznesu, który uprawiamy od 20 lat. Niektóre pomysły i podejście do strategii firmy się wytarły, wypaliły.” powiedział Robert Jopp, Prizes firm KER+3MR sp. z o.o.

 

 „Najlepiej pracowało mi się na początku, kiedy zostałem Prezesem Zarządu. Wtedy widziałem wszystko na świeżo. Chciałbym wiedzieć czy nie popadliśmy w rutynę” , stwierdził prezes zarządu firmy farmaceutycznej.

 

W taki sposób często klienci określają motywy, które skłoniły ich do podjęcia współpracy w zakresie doradztwa strategicznego. Doświadczeni doradcy potrafią, bowiem dostrzec to, czego nie widać z wewnętrznej perspektywy organizacji. Ostrość obiektywnego postrzegania wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań aktywności biznesowej, szans i zagrożeń, zacierana jest przez rutynę, skupienie się na działalności operacyjnej i brak impulsu do wyjścia poza utarte schematy działania.      Tymczasem szybko zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, silna konkurencja w warunkach dekoniunktury sprawiają, że definiowanie i weryfikacja celów strategicznych, pomiar stopnia ich realizacji nie może być aktem jednorazowym, lecz działaniem permanentnym. Dlatego doradztwo strategiczne stanowić może istotny element wsparcia w osiąganiu przewag konkurencyjnych?

 

 

Fot.  Strategia planowania

 

„Wydawało mi się, że rozwój eksportu jest dla nas nie do udźwignięcia, że nie umiemy sobie z tym poradzić. W wyniku prac nad strategią uświadomiłem sobie, że mamy wszystkie potrzebne zasoby, żeby osiągnąć cel. Rozpoczynamy działania.” – mówił prezes kolejnej dużej firmy.

 

Doradztwo strategiczne nie jest monologiem. Doradcy są tylko katalizatorem, zadają pytania, podsuwają pomysły, animują dyskusję wśród kluczowych pracowników i wśród kadry zarządzającej. Poddają w wątpliwość dotychczasowy model biznesowy, zachęcają do spojrzenia na własną firmę z punktu widzenia rynku i klienta, konkurencji i kooperantów. Namawiają do optymalizacji procesów biznesowych, poszukiwania szans i identyfikacji zagrożeń. Wszystko po to, by w dialogu z właścicielami i kadrą zarządzającą wypracować najbardziej obiecujący kierunek zmian prowadzących do realnego, zrównoważonego rozwoju firmy i jej rynkowego sukcesu.

 

Według wewnętrznych badań firmy PM Doradztwo Gospodarcze, na 78 firm objętych usługami doradczymi w ostatnich 24 miesiącach ponad ¾ deklarowało osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych. To one decydują o tym, czy nakłady wydatkowane na usługi doradztwa strategicznego są oceniane, jako uzasadnione, ponieważ znajdują swoje pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. W ostatnich latach istnieje możliwość skorzystania z doradztwa strategicznego finansowanego w części lub całości ze środków Unii Europejskiej. Na obszarze województwa śląskiego realizowany jest projekt „Strateg. Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP” .

 

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.pmdg.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami i warunkami uczestnictwa w tych i innych programach doradczych.

 

Agnieszka Sokołowska, Andrzej Bocheński,

                                                                            PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.