Usytuowanie budynku gospodarczego

08.09.2014

Odpowiada  mgr inż. Anna Sas-Micuń – główny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

Problem dotyczy możliwości sytuowania budynku gospodarczego o powierzchni 30 m² bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, na działce o szerokości mniejszej lub do 16 m, na zgłoszenie do wydziału architektury starostwa bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wydział architektury żąda od inwestorów pełnej dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji pozwolenia na budowę, nie zaś skróconej, jaka jest potrzebna do zgłoszenia zamiaru wykonania budynku.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt  1 lit. a i pkt  2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

– parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, jeżeli stanowią one obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

– wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m2.

Wznoszenie pozostałych budynków gospodarczych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Niezależnie od rodzaju postępowania, poprzedzającego rozpoczęcie  robót budowlanych, projektowanie budynku gospodarczego powinno odbywać się przy spełnieniu przepisów techniczno-budowlanych, w tym także warunków sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli takie usytuowanie jest przewidywane.

 

Warunki sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, o których mowa w ust. 3 § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), opisują trzy różne przypadki sytuowania budynków w zabudowie jednorodzinnej, w tym także budynków gospodarczych, przy czym:

– dwa przypadki dotyczą sytuowania budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na działce budowlanej o wskazanej szerokości – mniejszej niż 16 m, lub jeśli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej (pkt 1, pkt 2 ust. 3 § 12);

– jeden przypadek dotyczy sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowalną, wymienionego konkretnie, w pkt 4 ust. 3 § 12, budynku gospodarczego o wymiarach: długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m – ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Należy dodać, iż przez zabudowę jednorodzinną rozumie się, zgodnie z pkt 2 § 3 wymienionego rozporządzenia, budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

A przez budynek gospodarczy rozumie się, w świetle pkt 8 § 3, budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku, a także ich otoczeniu.

Wymienione warunki sytuowania powinny być spełnione oddzielnie, a nie łącznie, odpowiednio dla wybranego przypadku sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki, spośród przypadków opisanych w pkt 1, 2 i 4 ust. 3 § 12. Z kolei warunki sytuowania w ramach wybranego przypadku powinny być spełnione łącznie. 

Inne warunki lokalizacji budynku, niż określone w rozporządzeniu,  są możliwe w drodze zastosowania procedury przewidzianej w art. 9 ustawy – Prawo budowlane,  tj. po uzyskaniu zgody na odstępstwo od spełnienia przepisów rozporządzenia, jeśli taka zgoda zostanie udzielona.

 

W uzupełnieniu powyższych wyjaśnień należy wskazać, iż usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy, zgodnie z ustaleniami ust. 4 § 12, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane, a także że takie usytuowanie wymaga uwzględnienia postanowień przepisów § 271–273 ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.