Uprawnienia uzyskane na podstawie art. 362

07.12.2010

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

Posiadam uprawnienia wydane na podstawie art. 362 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późn. zm.). Czy przedmiotowe uprawnienia upoważniają mnie do wykonywania adaptacji projektu budowlanego oraz inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych?

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zgodnie z powyższym opisane uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie art. 362 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późn. zm.) stanowią podstawę do:

– kierowania robotami budowlanymi z wyjątkiem architektonicznego kierowania robotami dotyczącymi budynków zabytkowych, pomników, budynków monumentalnych i budynków określonych w art. 358 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz

– sporządzania projektów (planów) robót konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Ponadto osoby posiadające przedmiotowe uprawnienia mogły wówczas uzyskać uprawnienia do sporządzania projektów architektonicznych dla robót, do których kierowania były uprawnione, po wykazaniu się praktyczną umiejętnością sporządzania takich projektów (art. 362 ust. 2).

Z powyższego wynika, że uprawnienia budowlane z art. 362 były wydawane stopniowo, po spełnieniu określonych warunków. Z mocy prawa, po spełnieniu określonych warunków, w pierwszym etapie nadawane były uprawnienia wyłącznie do kierowania i projektowania w zakresie konstrukcji i instalacji. Dodatkowo, po wykazaniu się praktyczną umiejętnością sporządzania projektów architektonicznych, można było, posiadając uprawnienia nadane na podstawie art. 362, uzyskać uprawnienia do sporządzania projektów architektonicznych.

Z pytania nie wynika, aby takie dodatkowe upoważnienie do sporządzania projektów architektonicznych objęte było omawianymi uprawnieniami, dlatego należy je pominąć w tym miejscu, a skupić się na zakresie, jaki wynika bezpośrednio z art. 362 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze.

Z zakresu przedmiotowych uprawnień wynika zatem upoważnienie do:

1) kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

– konstrukcji bez ograniczeń,

– architektury w ograniczonym zakresie,

– instalacyjnym sanitarnym i elektrycznym bez ograniczeń;

2) sporządzania projektów robót:

– konstrukcyjnych bez ograniczeń,

– instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych bez ograniczeń.

Ponadto, biorąc pod uwagę całokształt przepisów regulujących zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przedmiotowe uprawnienia upoważniają do:

– sprawdzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz  instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych;

– sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz  instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych bez ograniczeń, a także rozwiązań architektonicznych w ograniczonym zakresie;

– dokonywania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych bez ograniczeń, a także rozwiązań architektonicznych w ograniczonym zakresie.

Natomiast ustosunkowując się wprost do pytania, należy stwierdzić, że posiadacz omawianych uprawnień upoważniony jest także do:

– sporządzania adaptacji projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych – powyższe wynika z zasady, że skoro posiadacz uprawnień może sam sporządzić projekt, to tym bardziej może dokonać adaptacji projektu w tym zakresie;

– wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych – powyższe wynika z faktu, że nie zawsze do sporządzenia inwentaryzacji wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych. Jeżeli inwentaryzacja ma na celu wyłącznie opisanie rzeczywistości, to może być sporządzona przez osobę, która posiada praktyczną umiejętność jej sporządzania. Natomiast w przypadku gdy sporządzana inwentaryzacja ma być podstawą projektowania, wówczas wymagane będzie posiadanie uprawnień budowlanych. Posiadacz omawianych uprawnień spełnia warunki wskazane w obydwu sytuacjach, a zatem może sporządzać inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.