Umowy na realizację kolejnego odcinka Via Carpatii

10.08.2018

9 sierpnia podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km.

Odcinek zrealizuje firma Budimex za kwotę 333 520 613,12 zł brutto w terminie 34 miesięcy. Ten odcinek będzie stanowił część szlaku Via Carpatia łączącego nie tylko północną i południową granicę Polski, ale również kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. S19 na samym Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Podgórze–Kamień jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe–Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

– Zadanie A: Nisko Południe–Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

– Zadanie B: Podgórze–Kamień (dł. ok. 10,5 km)

– Zadanie C: Kamień–Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

 

 

Opis przebiegu odcinka na Zadaniu B:

Początek odcinka S-19 przyjęto przed węzłem Podgórze przecinającym trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861.

Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów, tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego, przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

Zakres inwestycji:

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska, tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Obiekty inżynierskie:

– 5 mostów,

– 8 wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),

– 1 przejście dla zwierząt górą,

– 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

 

Węzły:

– Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem,

– Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.

Wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do tych węzłów.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie, jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak:

– bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,

– przejazdy awaryjne,

– wjazdy awaryjne,

– oznakowanie pionowe i poziome,

– ogrodzenie drogi ekspresowej,

– system zarządzania ruchem.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu:

30,1 km – w użytkowaniu

85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu

34,8 km – w realizacji w trybie „projektuj i buduj”

19,4 km – w przetargu

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Odcinki, które będą realizowane, przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.