Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii

31.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, Robert Nowicki – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podpisał pismo z wytycznymi dla organów, dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

 

 

Dzięki temu składanie podań może się odbywać za pomocą poczty elektronicznej, przy pomocy załączników w formie skanów, oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego obejmują większość procedur budowlanych, w tym:

 • wydanie pozwolenia na budowę;
 • wydanie pozwolenia na rozbiórkę;
 • zmianę pozwolenia na budowę;
 • przeniesienie pozwolenia na budowę;
 • zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych;
 • zgłoszenie rozbiórki;
 • zgłoszenie z projektem;
 • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy;
 • wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Tak złożone podania będą podlegały uzupełnieniu braków formalnych (dostarczenie oryginałów dokumentów), na co każdy będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. W międzyczasie organy powinny dokonać analizy złożonej w formie elektronicznej dokumentacji, aby załatwić możliwie najszybciej sprawę po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Podania można składać za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

 

Źródło: GUNB

 

Przeczytaj też: Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa

Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in