Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa. 5 ważnych pytań

29.05.2020

Czy obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej? W jaki sposób i kiedy można zgłosić szkodę? WAŻNE informacje o ubezpieczeniu OC inżynierów budownictwa.

1. Czy obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie prowadzenie przez ubezpieczonego działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu, wykonywaniu nadzorów inwestorskich, kierowaniu budową, robotami w ramach posiadanych uprawnień budowlanych jest już objęte ubezpieczeniem. Ta zasada dotyczy także ubezpieczeń nadwyżkowych. Na indywidualne życzenie wystawiamy zaświadczenie z podaniem nazwy działalności gospodarczej ubezpieczonego.

 

Fot. stock.adobe / romul014

2. Czy mogę otrzymać polisę ubezpieczenia obowiązkowego do przetargu?

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia nie jest wystawiana polisa dla wszystkich ubezpieczonych. Każdy z ubezpieczonych może wygenerować zaświadczenie o objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Indywidualnie polisa jest wystawiana dla ubezpieczenia nadwyżkowego. Natomiast na życzenie wystawiane jest zaświadczenie dotyczące działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej w pytaniu 1.

3. Czy ochroną ubezpieczeniową obejmowane są projekty wykonawcze i warsztatowe?

Zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wynikające z wykonywania projektów wykonawczych, techniczno-budowlanych oraz innych projektów zawierających obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy konstrukcji wraz z koniecznymi opisami, dokumentacją rysunkową oraz kosztorysową.
 

Polecamy: Bezpieczny kierownik budowy

4. W jaki sposób i kiedy można zgłosić szkodę?

Szkodę należy zgłosić telefonicznie poprzez infolinię ERGO Hestii – 801 107 107 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ERGO Hestii. Tryb zawiadomienia o szkodzie wskazany jest w procedurze zgłaszania roszczeń dostępnej na stronie PIIB. Może o niej powiadomić zarówno ubezpieczony, jak i poszkodowany. W toku postępowania likwidacyjnego strony są wzajemnie informowane o fakcie zgłoszenia szkody.

 

ERGO Hestia przyjmuje zgłoszenia o:

a) okolicznościach, które mogą powodować roszczenia (np. zarzut inwestora);

b) roszczeniach kierowanych ustnie lub/i pisemnie;

c) dokumentach lub pismach procesowych, z których wynikają roszczenia do inżyniera budownictwa.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków ubezpieczony lub poszkodowany może zgłosić roszczenie lub okoliczności, z których ono wynika.
 

Zobacz: Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia wobec inżynierów budownictwa

Co się dzieje w sytuacji, gdy roszczenia zgłaszane do inżyniera budownictwa są niezasadne?

ERGO Hestia w toku postępowania likwidacyjnego jest zobowiązana do zbadania odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i pozostałych przepisów, których regulacja ma wpływ na przesądzenie odpowiedzialności cywilnej.

W razie braku odpowiedzialności ubezpieczonego za szkodę (przy braku wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej), ubezpieczyciel wydaje decyzję odmowną uznania roszczeń poszkodowanego. Na tym jednak rola ubezpieczyciela się nie kończy. Jeżeli zostałby on pozwany przez osobę, która uważa się za poszkodowaną, będzie podejmować wszystkie kroki dla odparcia roszczenia. W razie przegranej, wypłaci odszkodowanie, pokryje zasądzone odsetki i koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną. Jeżeli postępowanie cywilne dotyczące wypłaty odszkodowania zostanie wszczęte przeciwko ubezpieczonemu, będzie on obowiązany podjąć współpracę umożliwiającą wystąpienie przez ubezpieczyciela z interwencją uboczną w celu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem.
 

W przypadku zainteresowania otrzymaniem zaświadczenia z podaniem nazwy działalności gospodarczej ubezpieczonego, pytań dotyczących ubezpieczeń pod przetargi oraz innych pytań, zapraszamy do kontaktu przez e-mail: inzynierowie@ag.ergohestia.pl lub tel. +58 698 65 58.

 

Maria Tomaszewska-Pestka – Agencja Wyłączna ERGO Hestia
 

Anna Sikorska-Nowik – Główny specjalista ds. ubezpieczeń. Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestia

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.