Targi ELEKTROTECHNIKA 2017

24.01.2017

XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017 odbędą się 22–24 marca br. w EXPO XXI w Warszawie.

Skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA.

Wystawcy Targów ELEKTROTECHNIKA mają możliwość współprowadzenia konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do prawie 2000 specjalistów: inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru oraz instalatorów.

Konferencje, szkolenia i warsztaty organizowane są we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i od lat stanowią integralny element targów. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach, organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy spotkań mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach targów odbędzie się kilkanaście szkoleń skierowanych do 100–150 osób każde. W sumie targi odwiedzi ok. 15 000 branżystów.

Szczegółowe informacje na www.elektroinstalacje.pl.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in