W sprawie wyznaczania współczynnika przenikania ciepła przez elementy i przegrody budynków – cz. II

W części I artykułu, omawiając wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła przez płaskie przegrody nieprzezroczyste budynków, nawiązałem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Znowelizowane rozporządzenie, pod tym samym tytułem, zawiera obszerny załącznik nr 1 istotnie zmieniający poprzednią metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in