Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE – wspólna przyszłość i realny plan działania

Ogromna rola polskich przedsiębiorców w procesie odbudowy Ukrainy oraz znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej były głównymi tematami pierwszego Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Spotkanie, które zgromadziło ponad 1000 przedsiębiorców, przedstawicieli polityki i administracji, podniosło nie tylko istotne kwestie biznesowe, ale także ważne deklaracje dotyczące przyszłości tych bilateralnych stosunków.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in