Frilo – moduł B2: Wymiarowanie żelbetu

B2 to szybkie i praktyczne narzędzie do obliczania zbrojenia – bez potrzeby wykonywania schematu statycznego czy złożonego modelu 3D. Program umożliwia projektantom błyskawiczne sprawdzenie poprawności wyników wymiarowania otrzymanych w innych programach.
 

Wymiarowanie – żelbet – moduł Filo można określić terminem „kalkulator”. Definicja ta odzwierciedla jednak tylko prostotę obsługi oraz szybkość uzyskiwania wyników. W rzeczywistości moduł B2 to zaawansowany program inżynierski do projektowania przekrojów żelbetowych zgodnie z szeregiem dostępnych w programie norm projektowych (w tym Polskiego Załącznika do Eurokodu – PN-EN-1992).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in