Szybciej z Lublina do centrum Polski

23.08.2018

Co najmniej 10 minut szybciej jedzie się z Lublina do Radomia. Do użytku oddano łącznik od węzła Kurów Zachód na S17 do mostu na Wiśle w Puławach. Tym samym połączono funkcjonującą od lipca 2008 r. pierwszą część obwodnicy Puław z oddaną do użytku w 2013 r. drogą ekspresową S17.

Umowę na zaprojektowanie i realizację liczącej blisko 12 km trasy podpisano 30 grudnia 2014 r. z konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. Decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uzyskano 30 marca 2016 r.

W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach o łącznej długości ok. 11,9 km zbudowano od podstaw odcinek nowej dwujezdniowej trasy o długości ok. 10,5 km oraz dobudowano drugą jezdnię do istniejącej (na odcinku ok. 1,4 km) wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Powstały m.in.: węzły Puławy Azoty, Puławy Wschód i Końskowola, cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. Ogrodzono nie tylko nowy odcinek drogi ale również już funkcjonujący I etap obwodnicy Puław. Prace budowlane kosztowały ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu wyniosła ok. 309 mln zł (roboty budowlane plus opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, prace archeologiczne, nadzór nad budową).

 

Fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

 

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków unijnych w ramach podpisanej 16 listopada 2017 r. umowy o dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin–Kurów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość ww. projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł. Projekt S17 obejmuje budowę 70,49 km dróg ekspresowych. Umowa dotyczy pięciu odcinków realizacyjnych S17 Garwolin–Kurów o długości 58,57 km i drogi ekspresowej S12 o długości 11,9 km wraz z budową: węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (m.in. mostów, wiaduktów, przepustów), oświetlenia i urządzeń BRD, dróg poprzecznych oraz MOP, OUD.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in