Szyb SW-4 ma już ponad 800 m

02.02.2011

807,1 m głębokości w obudowie tubingowej i betonowej oraz około 811 m w wyłomie – na taki poziom w styczniu w szybie SW-4 zeszli pracownicy PeBeKa. Jak dotąd prace poza strefą mrożeniową przebiegają bez większych komplikacji.

Szyb SW-4 to trzydziesty szyb realizowany w Zagłębiu Miedziowym przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa dla KGHM Polska Miedź. Jest to strategiczna inwestycja, dzięki której możliwe będzie dotarcie do głębokich złóż miedzi w rejonie Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Docelowo SW-4 zostanie zgłębiony do poziomu 1219 m przy 7,5 m średnicy w świetle obudowy i będzie funkcjonował w ramach struktury Zakładów Górniczych Polkowice–Sieroszowice – wyjaśnia Ryszard Janeczek, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa.

W czerwcu 2010 roku górnicy PeBeKa wyszli ze strefy mrożeniowej w szybie SW-4, rozpoczynając nowy etap budowy. Dzięki mrożeniu górotworu (do głębokości 650 m) możliwe było drążenie szybu w zawodnionych utworach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w warstwach pstrego piaskowca środkowego.

Po wyłączeniu agregatów mrożeniowych w maju 2010 roku, rozpoczął się proces rozmrażania górotworu. Proces ten jest czasowo zróżnicowany w zależności od rodzaju warstwy litologicznej. Obecnie w szybie trwa drugi etap tzw. iniekcji górotworu. Na dzień dzisiejszy przeprowadzono już iniekcję 208 pierścieni tubingowych, gdzie wtłoczono około 176 ton cementu w postaci mleczka cementowego. W celu kontroli całego procesu rozmrażania górotworu w szybie SW-4 regularnie prowadzone są prace pomiarowe parametrów płaszcza mrożeniowego. Po całkowitym rozmrożeniu górotworu, w przypadku wycieków wody zza obudowy, przeprowadzony będzie trzeci etap iniekcji zwany iniekcją interwencyjną – mówi Aleksander Hodyl, kierownik Kierownictwa Rejonu Górniczego Szyby w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa.

W czasie realizacji prac w SW-4, specjaliści z PeBeKa zastosowali nowatorski system odwadniania, który wykorzystuje nie zlikwidowany odcinek otworu badawczo-kontrolno-mrożeniowego M-38. Sukces tego przedsięwzięcia sprawił, że podobne rozwiązanie systemu odwadniania zostanie zastosowane  podczas budowy najnowszej inwestycji górniczej KGHM Polska Miedź, czyli szybu GG-1.

Zakończenie budowy szybu SW-4 planowane jest do końca pierwszej połowy 2013 roku.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in