Systemy przeciwpożarowe od ALUPROF

16.08.2016

Szklane budowle wzbudzają uznanie za sprawą efektownych systemów aluminiowych. Firma ALUPROF posiada w swoim portfolio takie inwestycje. Do coraz popularniejszych należą systemy przeciwpożarowe.

Aluminium to tworzywo coraz chętniej wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Wpływ na to mają przede wszystkim jego właściwości: ponadprzeciętna wytrzymałość i plastyczność, a przy tym trwałość, czyniąca go wyjątkowo odpornym na korozję. Aluminiowe systemy przeciwpożarowe ALUPROF pozwalają wykonywać różnorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref ochrony przeciwpożarowej i zapewniające odpowiednie warunki dla ewakuacji osób. Zakres tych rozwiązań obejmuje zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i bazujące na fasadowych systemach słupowo-ryglowych. Rynek systemów przeciwpożarowych jest dość stabilny pod kątem rozwiązań technicznych – konstrukcje oparte o profile z odpowiednimi wypełnieniami ognioochronnymi oraz akcesoriami uzupełniającymi znane są co najmniej od kilkunastu lat. Odporność ogniowa tego typu konstrukcji, w zależności od potrzeb, może mieścić się w klasach od El15 aż do El120 dla konstrukcji pionowych.

 

 

Standardy budownictwa stale rosną, a bezpieczeństwo i ochrony osób przed skutkami ognia i dymu jest jednym z wymagań priorytetowo traktowanych we współczesnej architekturze. Sprawia to, że rynek systemów przeciwpożarowych jest duży, a dynamika jego rozwoju jest zdecydowanie większa niż w przypadku podstawowych systemów okienno-drzwiowych i fasadowych. Systemy przeciwpożarowe są konsekwentnie modernizowane i udoskonalane. Ich rozwój polega zarówno na zwiększaniu odporności ogniowej, poszerzaniu możliwości konstrukcyjnych, jak również na usprawnianiu procesów technologicznych i obniżaniu pracochłonności produkcji.

Konstrukcja przegród i drzwi przeciwpożarowych jest najczęściej oparta na profilach z izolacją termiczną. Nie jest ona kluczowym elementem mającym wpływ na odporność ogniową. Jednak zastosowanie przekładek termicznych powoduje, że taki system nadaje się do użytku nie tylko jako przegroda wewnętrzna, lecz także jako zabudowa zewnętrzna. Istnieją systemy ścianek i drzwi, które w podstawowym zakresie nie mają własności ognioodpornych, lecz dzięki zastosowaniu dodatkowych wkładów ogniochronnych oraz odpowiednich akcesoriów i okuć nabierają cech zabudowy przeciwpożarowej. Z reguły jednak rozwiązania spełniają wymogi odpowiedniej klasy EL, bazując na profilach zaprojektowanych specjalnie z myślą o realizacji tych wymagań. Profile te są zwykle zbudowane symetrycznie, co ma podwójne znaczenie: zapewnia identyczną odporność ogniową niezależnie od tego, z której strony wystąpi pożar; taka konstrukcja jest także optymalna pod kątem produkcji profili i ich późniejszej obróbki oraz montażu.

 

Przykładem rozwiązania o symetrycznej budowie i dużych możliwościach technicznych jest jeden z systemów przegród i drzwi przeciwpożarowych ALUPROF MB-78EI. Jego profile mają 3 komory, z których środkowa jest jednocześnie strefą izolacji termicznej. Ma on możliwość zastosowania dwóch rodzajów wkładów: ogniochronnych: typu GKF lub CI, które w zależności od układu i ilości komór, w jakich zostaną użyte, dają możliwość uzyskania klasy od EI15 aż do EI90. Konstrukcja jest bardzo wytrzymała: pozwala na wykonywanie drzwi i ścianek o dużych gabarytach, jest elastyczna pod względem rodzaju możliwych do zamontowania w niej okuć, zamków, samozamykaczy i innych akcesoriów, ma także szeroki zakres grubości wypełnień, który wynosi od 6 do 49 mm. Może w nim być zastosowane zarówno pojedyncze szkło ognioodporne, jak i termoizolowane zestawy zespolone, wykonane z użyciem takiego szkła. Uszczelnienie drzwi pozwala uzyskać odpowiednie parametry odporności na infiltrację wody i powietrza, łącznie z dymoszczelnością w klasie Sm, Sa. System MB-78EI, od czasu nowelizacji w 2012 r. Aprobaty Technicznej ITB, jest także podstawą innych ciekawych konstrukcji: automatycznych drzwi przesuwnych MB-78EI DPA w klasach EI15 oraz EI30, a także przegród przeciwpożarowych MB-118EI o odporności ogniowej w klasie EI120. Ta ostatnia bazuje na pięciokomorowych profilach, w których każda komora jest wypełniona wkładem ogniochronnym, a zakres ich szklenia dochodzi do 84 mm.

 

W zakresie przeciwpożarowych systemów fasadowych przykładami mogą być konstrukcje ALUPROF MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI. Rozwiązania te oparte są na podstawowych systemach słupowo-ryglowych, które wyposażone są w dodatkowe wkłady ogniochronne wewnątrz profili oraz akcesoria uzupełniające, funkcjonujące w przestrzeni powstałej pomiędzy wypełnieniami, konstrukcją nośną i listwami do szklenia. Dzięki temu fasada przeciwpożarowa wizualnie niczym nie różni się od swojej wersji podstawowej. Systemy MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI to także rozwiązania uniwersalne: dają możliwość stosowania zarówno w formie zabudowy zewnętrznej, jak i w postaci wysokich przegród wewnętrznych, można z nich wykonywać także przeszklenia dachowe. Fasady pionowe lub te odchylone od pionu o kąt ±15° mają odporność ogniową w klasach od EI15 do EI60, natomiast przeszklenia dachowe – klasę RE30/REI20. Pomimo spełniania ostrych kryteriów bezpieczeństwa pożarowego systemy te dają dużą swobodę w kształtowaniu brył architektonicznych: w konstrukcjach przestrzennych segmenty fasad pionowych można połączyć pod kątem ±7,5°, natomiast dachy mogą być płaskie lub pochylone pod kątem do 80°, stanowiąc konstrukcje jedno- lub dwuspadowe.

 

Ważną cechą oddzieleń przeciwpożarowych jest możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przykładem są tu drzwi systemu MB-78EI wbudowane w fasadzie. Cała wykonana w ten sposób konstrukcja może mieć klasę EI30 lub EI60. Podobna możliwość wbudowania drzwi MB-78EI istnieje także w systemie ścianek MB-118EI.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in