Systemy detekcji gazów w garażach podziemnych

12.12.2018

Konieczność stosowania systemów detekcji CO i LPG w garażach podziemnych opisana jest w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, każdy garaż podziemny wielostanowiskowy powinien być wyposażony w wentylację mechaniczną sterowaną detektorami tlenku węgla i propan-butanu (dział III, rozdział 10, § 108, pkt 1, ust. 3 i 4). Montaż systemu LPG jest obligatoryjny we wszystkich garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan.

Firma Gazex opracowała unikatowe w swojej prostocie i niezawodne w działaniu rozwiązanie przeznaczone do garaży podziemnych – detektory serii WG.EG (detektor CO typu WG-22.EG, detektor LPG typu WG-15.EG). W systemie detekcji CO i LPG wyeliminowano centralkę jako urządzenie pośredniczące w przekazywaniu sygnału do układu sterowania wentylatora. W przypadku dużych obiektów, system detekcji można podzielić na strefy. Każda ze stref obsługiwana jest osobnym wentylatorem lub grupą wentylatorów wyciągowych. W celu efektywnego usunięcia zanieczyszczeń, należy zapewnić zrównoważony dopływ świeżego powietrza do garażu.

 

Cyfrowy system detekcji CO i LPG

 

Uzupełnieniem systemów detekcji są tablice ostrzegawcze LED jednostronne typu TP-4.s lub dwustronne TP-4.ds. Umieszczone na nich napisy informują użytkowników garażu o potencjalnym zagrożeniu związanym z nadmiernym stężeniem CO i LPG. Tablice mogą być umieszczone w hali garażowej wzdłuż alejek, po których poruszają się samochody, przed wejściem do garaży od strony klatek schodowych lub na zewnątrz budynku przy wjeździe od garażu. Przykładowe napisy umieszczane na tablicach ostrzegawczych: NIE WCHODZIĆ, NADMIAR SPALIN (H1); OPUŚCIĆ GARAŻ, NADMIAR SPALIN (H2); NIE WJEŻDŻAĆ, NADMIAR SPALIN (H3); WYCIEK AUTO- GAZU, ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ (H4); UWAGA! NADMIAR SPALIN (H5).

Tlenek węgla jest gazem toksycznym o gęstości zbliżonej do gęstości otaczającego powietrza. Wnika do organizmu wyłącznie przez układ oddechowy, zatem jako zalecaną wysokość montażu detektorów CO przyjęto 1,8 m nad poziomem posadzki. Nie zaleca się montażu urządzeń tuż pod stropem.

Propan-butan jest gazem blisko 2 razy cięższym od powietrza. W przypadku rozszczelnienia samochodowej instalacji gazowej będzie zalegać przy posadzce i może doprowadzić do powstania mieszaniny wybuchowej gazu z otaczającym powietrzem. Detektory LPG montuje się zatem nisko – dolna krawędź detektora ok. 0,2 m nad poziomem posadzki. Detektory LPG, ze względu na wysokość montażu, narażone są na uszkodzenia mechaniczne. W miejscach szczególnie eksponowanych warto je wyposażyć w osłony rurowe AR-1. W obiektach, w których istnieje konieczność monitorowania stanu pracy poszczególnych urządzeń, zastosowanie znajdują cyfrowe systemy detekcji gazów (CSDG) z detektorami adresowalnymi serii DG.EN/M. Architektura systemu oparta jest na centralce cyfrowej MDD-256/T W systemie wykorzystano protokół komunikacyjny Modbus RTU, a transmisja danych odbywa się w standardzie RS-485. Funkcjonalność modułów dodatkowych pozwala realizować skomplikowane scenariusze pracy wentylatorów strumieniowych w rozległych halach garażowych. CSDG umożliwia wizualizację stanów pracy poszczególnych detektorów na ekranie monitora po zainstalowaniu programu MDD256 view, dostępnego bezpłatnie na stronie gazex.pl.

Mimo odmiennej architektury systemu, jego zasadnicza funkcja pozostaje taka sama – monitorowanie stężenia gazów i uruchomienie wentylacji mechanicznej. Podstawowa konfiguracja adresowalnego systemu detekcji CO i LPG:

  • detektory serii DG.EN/M (DG-22.EN/M dla CO i DG-15.EN/M dla LPG),
  • moduł sterujący MDD-256/T (możliwość podłączenia 224 detektorów w 7 strefach i 21 modułów dodatkowych),
  • moduł wizualizacyjny MDD-32/T (wizualizacja pracy 32 detektorów),
  • tablice ostrzegawcze jednostronne TP-4.A24s i/lub dwustronne TP-4.dA24s,
  • zasilacz PU/T lub PU/TB (wraz z akumulatorem).

Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, systemy detekcji CO i LPG należy cyklicznie poddawać czynnościom konserwacyjnym. Tylko regularnie wykonywane czynności serwisowe gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów.

 

Jolanta Dębowska-Danielewicz

 

Gazex

ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel. +48 22 644 25 11
www.gazex.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.