Sympozjum: Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy

24.09.2012

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny zapraszają do udziału w Sympozjum Naukowo – Technicznym „Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”.

Sympozjum odbędzie się 18 października 2012 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Ciszewskiego 6.

 

Program Sympozjum

 

10:00-10:10

POWITANIE I OTWARCIE

10:10-11:50

 

SESJA I

 

10:10-10:30

Lech Wysokiński

emerytowany pracownik
Instytutu Techniki Budowlanej

Warunki geotechniczne Warszawy – lista problemów: Skarpa Warszawska, Rynna Żoliborska, grunty słabe (aluwia), iły pęczniejące, zniszczenia powojenne (nasypy), stara zabudowa i obiekty zabytkowe

10:30-10:50

Dariusz Petyniak,
Czesław Szymankiewicz

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Posadowienie podpór Mostu Północnego w Warszawie

10:50-11:10

Piotr Krzywkowski,
Przemysław Wojtowicz
Keller Polska Sp. z o.o.

Redukcja napływu wody gruntowej przez dno wykopu za pomocą iniekcji strumieniowej Soilcrete na przykładzie budowy trasy S8 w Warszawie

11:10-11:30

Piotr Król,
Bartłomiej Dobrzelewski

Katedra Geoinżynierii SGGW

Problemy geotechniczne Skarpy Warszawskiej

11:30-11:50

DYSKUSJA

11:50-12:10

PRZERWA KAWOWA

12:10-14:00

 

SESJA II

 

12:10-12:30

Wojciech Wolski

GEOTEKO Sp. z o.o.

Badania geotechniczne dla II linii Metra Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu stacji C13 – Powiśle

12:30-12:50

Stefan Dawidowski,
Franciszek Misiurek,
Bogdan Rymsza, Ewa Zawada

METROPROJEKT Sp. z o.o., Politechnika Warszawska

Zagadnienia parcia gruntu na drążony tunel łącznika między II i I linią metra oraz rozwiązania projektowe połączenia tego tunelu z istniejącym tunelem torów odstawczych w szybie przy stacji I linii metra A13 Centrum

12:50-13:10

Bolesław Kłosiński

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Przykłady realizacji budynków wysokościowych

13:10-13:30

Mariusz Leszczyński,
Bogumił Lipiecki

ARUP Sp. z o.o.

Głębokie posadowienie budynku wysokościowego przy ul. Złotej 44 – Modelowanie 3D w programie Midas

13:30-14:00

DYSKUSJA

14:00-15:00

PRZERWA OBIADOWA

15:00-16:40

 

SESJA III

 

15:00-15:20

Stanisław Wojciechowski Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Ocena stanu technicznego i modernizacja wałów przeciwpowodziowych w rejonie Warszawy

15:20-15:40

Tomasz Pradela

MENARD Polska Sp. z o.o.

Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny podatne MSC – przykłady realizacji w Warszawie

15:40-16:00

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Posadowienie obiektów Stadionu Narodowego

16:00-16:20

Eugeniusz Koda

Katedra Geoinżynierii SGGW,

Paweł Fołtyn

GEOTEKO Sp. z o.o.

Projekt zagospodarowania rekultywowanego składowiska odpadów Radiowo jako stoku narciarskiego

16:20-16:40

DYSKUSJA

16:40-17:00

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

 

Patronat Programowy

Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz – Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Eugeniusz Koda – Przewodniczący

Dr inż. Mariusz Lech – Sekretarz

Dr inż. Bohdan Rymsza

Dr inż. Marek Bajda

Dr inż. Simon Rabarijoely

Mgr inż. Anna Gniwek

Mgr inż. Piotr Rychlewski

Dr inż. Józef Mirecki

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny

 

Sekretariat: Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul.Nowoursynowska 159

tel.: 225935216, fax: 225935203, e-mail: kg@sggw.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in