Stacja Ostróda zostanie zmodernizowana

21.08.2023

Stacja Ostróda zostanie przebudowana za ponad 250 mln zł. Podpisana umowa obejmuje m.in. modernizację peronów, torów, sieci trakcyjnej i przejścia podziemnego oraz utworzenie lokalnego centrum sterowania ruchem pociągów.

 

Stacja Ostróda przejdzie modernizację. Oba istniejące perony zostaną przebudowane i podwyższone, co umożliwi wygodny dostęp do pociągów. Powstanie lepsze dojście na peron od strony ul. 11 Listopada, wyposażone w pochylnię. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach oraz przez nowe nagłośnienie. Powstaną także zadaszone stojaki na rowery.

 

Stacja Ostróda

Fot. Karol Jakubowski/PKP PLK S.A.

 

Stacja Ostróda będzie także bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane zostaną windy z tunelu na każdy peron. Powstaną ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a dla osób niewidzących lub słabowidzących. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku.

Stacja Ostróda zyska również nowe przejście podziemne, które będzie wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstanie nowa część obiektu, dzięki której będzie zapewniony dostęp na stację od ul. Słowackiego niezależnie od wejścia z budynku dworca.

Wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji i linii kolejowej. Wzmocniona zostanie konstrukcja kamienno-ceglanego mostu nad rzeką Drwęcą, znajdującego się w granicach miasta. W ramach prac również stacje i przystanki na odcinku od Rudzienic Suskich do Unieszewa wyposażone zostaną w nowe nagłośnienie oraz zegary.

O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadba lokalne centrum sterowania w Ostródzie, które będzie nadzorować ruch pociągów na odcinku Olsztyn–Iława.

Stacja w Ostródzie zostanie także dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych, które będą mogły mieć 750 m długości. Pozwoli to na przewóz większych ilości ładunku.

Modernizacja stacji Ostróda oraz przeniesienie sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Samborowo, Stare Jabłonki i Biesal do stacji Ostróda finansowane będą w ramach dwóch projektów: „Modernizacja stacji Ostróda” oraz „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów – etap V” w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji do 2026 r. Wartość podpisanej umowy na roboty przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z firmą Torpol wynosi 254 mln zł. W ramach obu projektów podpisano także umowę o wartości 9,1 mln zł na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji z firmą Koltech.

 

Źródło: PKP PLK S.A.

 

Przeczytaj też:

Dworzec we Włocławku gotowy

Gdańsk Główny otwarty

Linia kolejowa Łapy–Łomża zostanie przywrócona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in