Spotkanie wiceministra Zbigniewa Rapciaka z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa

27.02.2008

26 lutego br. w siedzibie resortu podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

W spotkaniu uczestniczyła prezydent Izby Krystyna Łazarz oraz prezes zarządu Wojciech Malusi. Dyskusja dotyczyła finansowania drogownictwa w Polsce do 2012 r. oraz wyzwań jakie stawia realizacja Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012.

Wiceminister Z. Rapciak oraz przedstawiciele Izby zgodzili się, że sprawne realizowanie inwestycji drogowych wymaga zmian w przepisach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o zamówieniach publicznych i Prawa budowlanego.
W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że rozwiązania wymaga również problem transportu kruszyw. Omówiono możliwość wykorzystywania do budowy dróg wielu materiałów wydobywanych w rejonach realizacji inwestycji, co obniżyłoby koszty budowy. Poruszono również kwestię recyklingu przy inwestycjach drogowych, czyli ponownego stosowania materiałów uzyskanych z rozbiórki dróg. W niektórych krajach Unii Europejskiej ta technologia jest wykorzystywana w 50% inwestycji, podczas gdy w Polsce jedynie w 0,002%.
Za jedno z najważniejszych zadań uczestnicy spotkania uznali odbudowę szkolnictwa zawodowego w zakresie drogownictwa na wszystkich szczeblach kształcenia.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zrzesza ponad 230 podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych, począwszy od firm projektowych aż po wykonawców.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in