Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

17.07.2018

6 czerwca br. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w którym wzięło udział ok. 60 osób z całej Polski.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Spotkanie w Łodzi, zorganizowane z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP), było oficjalną zachętą do integracji przedstawicieli tych zawodów na poziomie regionów oraz próbą nawiązania stałej współpracy między nimi. Podobne porozumienia powstały już w ośmiu województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa reprezentowali: Mirosław Boryczko (Małopolska OIIB), Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB), Mieczysław Grodzki (Mazowiecka OIIB), Mieczysław Molencki (Opolska OIIB), Jerzy Stroński (Wielkopolska OIIB) i przedstawiciele Łódzkiej OIIB z przewodniczącą Rady ŁOIIB Barbarą Malec na czele.

 

Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB, i mec. Jarosław Z. Szymański, przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

 

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli w Łodzi wspólne stanowisko o następującej treści:

Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, reprezentujący:

  1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie,
  2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
  7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,

postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie, dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.

 

 

– Działalność samorządów zawodowych jest skierowana nie tylko na potrzeby członków samorządów zawodowych, ale jest działalnością propaństwową, propubliczną i prospołeczną – podkreślał Jacek Kozakiewicz ze Śląskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Każdy z zawodów zaufania publicznego ma swoje normatywy etyczne, oparte na fundamentalnych zasadach, swoją praktykę zawodową opiera na sprawdzonej wiedzy, doświadczeniu i sumieniu. Rola zaufania jest tu wartością podstawową, niezbędną po obu stronach w relacjach pomiędzy przedstawicielami samorządów zawodowych a odbiorcami ich usług.

 

Renata Włostowska

Zdjęcia: Jacek Szabela

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.