Skierniewice z unijną dotacją na działania wod.-kan.

24.04.2018

W 2022 r. Skierniewice w województwie łódzkim zakończą trzeci etap porządkowania swojej gospodarki wodno-ściekowej. Stanie się to możliwe dzięki unijnemu wsparciu, jakie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał z Funduszu Spójności Zakładom Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”.

Projekt będzie dofinansowany z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Dotacja wyniesie 21,5 mln zł, a całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 42,5 mln zł.

Unijne pieniądze pozwolą na modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, dotyczącą głównie części mechanicznej oczyszczalni, instalację pompy ciepła (OZE), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (blisko 9 km) oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji wodociągowej (w sumie prawie 1,5 km). Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu to 709 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Natomiast z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzystają 62 osoby.

To kolejny, trzeci etap przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”. Poprzedni etap projektu – na podstawie umowy z dnia 10.03.2017 r. – otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 w wysokości 73 mln zł, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia opiewającym na kwotę 140 mln zł.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in