Skanska zbuduje obwodnicę zachodnią Poznania

20.07.2009

Konsorcjum Skanska – Intercor Zawiercie podpisało kontrakt na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania.

Wartość prac wyniesie prawie 460 mln brutto. Skanska, jako lider konsorcjum, ma 80-procentowy udział w projekcie (367 mln zł brutto). Prace rozpoczną się na początku sierpnia br. Projekt zrealizujemy w ciągu 18 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Zachodnią obwodnicę Poznania utworzą dwie przedłużone drogi ekspresowe: S11 – na północ od autostrady A2 i S5 – na południe od A2. Trasa, łącząca autostradę ze Swadzimiem, przejmie większość ruchu tranzytowego z zachodniej części Poznania.
Powstanie dwujezdniowa trasa o długości 14,2 km oraz 4 węzły: Swadzim, Zakrzewo, Dąbrówka i Głuchowo oraz 17 obiektów inżynierskich, w tym
8 wiaduktów nad droga S11 i S5. Ponadto, wzdłuż trasy wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Swadzim i MOP Palędzie.
 
 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in