Skąd czerpać energię

21.03.2007

W Kielcach 12-14 lutego br. odbyły się V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VIII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH.

W Kielcach 12–14 lutego br. odbyły się V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VIII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH.

 

Fot. K. Wiśniewska
 

Na targach zgromadzili się zarówno wytwórcy energii konwencjonalnej, jak i zajmujący się produkcją energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zaprezentowano oferty firm z 7 krajów: Danii, Francji, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Włoch i oczywiście Polski. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania i produkty z dziedziny wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, systemy informatyczne i telekomunikacyjne stosowane w energetyce, sposoby modernizacji istniejących sieci energetycznych. O wykorzystaniu biomasy jako OZE wiele się obecnie mówi, toteż znacznym zainteresowaniem cieszyły się „Wystawa ekologicznych paliw z biomasy” i wystawa „Paliwo XXI wieku – słoma”.

 

Fot. K. Wiśniewska
 

Targom towarzyszyły konferencje: „Odnawialne źródła energii – ENEX 2007”, „Ciepło z biomasy w praktyce” oraz „Renesans energetyki jądrowej”.
Konferencję o odnawialnych źródłach energii otworzył senator Marek Waszkowiak – przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energetyki. Krzysztof Zaręba – pełnomocnik rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii w Ministerstwie Środowiska – podkreślił, że wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do inwestowania w odnawialne źródła energii. Ważnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej do 2020 r., której nową,  aktualną wersję ministerstwo będzie się starało opracować w tym roku. Celem tej strategii jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym naszego kraju, zgodnie z ustaleniami z UE, do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników pierwotnych. W całej UE udział energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. ma sięgnąć co najmniej 21%. Zdaniem Krzysztofa Zaręby z analiz wynika, że  jeśli Polska chce osiągnąć wspomniane 7,5%, musi postawić przede wszystkim na rozwój ferm wiatrowych, drugim istotnym źródłem energii odnawialnej w Polsce może być biomasa, trzecim – małe elektrownie wodne. Energia słoneczna powinna być wykorzystywana głównie do celów ciepłowniczych. Już obecnie wielu inwestorów krajowych i zagranicznych buduje w Polsce fermy wiatrowe. Krzysztof Kamieński z Ministerstwa Gospodarki wskazał na stabilne warunki dla inwestorów w zakresie produkcji i zakupu energii z OZE. W kolejnych referatach stwierdzano, że w najbliższych latach technologia współspalania paliw konwencjonalnych i biomasy oraz biogazu będzie wnosiła istotny wkład do realizacji międzynarodowych i europejskich zobowiązań Polski.

Fot. K. Wiśniewska

Na konferencji „Renesans energetyki jądrowej” prof. Stefan Chwaszczewski z  Instytutu Energii Atomowej mówił m.in. o uwarunkowaniach bezpieczeństwa jądrowego, wskazując, że warunkiem budowy bezpiecznej i ekonomicznie konkurencyjnej elektrowni atomowej jest posiadanie wykwalifikowanej kadry w dziedzinie dozoru jądrowego, budowlanego i ochrony środowiska, i taką kadrę należy już przygotowywać. Zdaniem profesora nie „uciekniemy” w Polsce od energetyki jądrowej, mimo rozwoju energetyki z innych źródeł, a czas od podjęcia decyzji o budowie do uruchomienia elektrowni wynosi minimum 15 lat.
Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in